Handel opcjami na kryptowaluty: Opcje Call Put

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

⚡️ Czy można handlować opcjami na kryptowalutach?

Czy możliwe jest handlowanie opcjami na kryptowalutach? Tak, chociaż handel opcjami był wcześniej dostępny tylko na tradycyjnych rynkach, traderzy kryptowalut mogą teraz handlować opcjami.

⚡️ Czym są opcje na kryptowaluty?

Terminy “instrument pochodny” i “opcje” są często używane zamiennie, chociaż odnoszą się do dwóch odrębnych rzeczy, które są ściśle powiązane. Kryptowalutowe instrumenty pochodne, znane również jako opcje, pozwalają inwestorom na kupno lub sprzedaż aktywów z określoną datą i ceną. Są one tworzone przez emitentów i kupowane przez traderów. Traderzy nie mogą ich używać

⚡️ Czy mogę kupić opcje na Etherium?

Możesz nabyć Ethereum na jeden z dwóch sposobów: poprzez handel na giełdzie lub poprzez rynek peer-to-peer. Jeśli posiadasz Ethereum, możesz dokonać transakcji spot lub margin na giełdzie. Alternatywnie, możesz zainwestować pieniądze w instrument pochodny Ethereum za pośrednictwem brokera.

⚡️ Gdzie mogę kupić opcje na kryptowaluty?

W tym artykule przyjrzymy się pięciu giełdom, które umożliwiają inwestorom handel opcjami na kryptowaluty. Bit.com, Deribit i FTX to trzy przykłady takich platform. Zbadaliśmy również cechy i koszty handlu opcjami w tym poście.

Kupowanie kontraktów opcyjnych na kryptowaluty może być często stosunkowo niedrogą, mało ryzykowną alternatywą dla handlu aktywami cyfrowymi za pośrednictwem kontraktów futures lub otwartych swapów.

Opcja jest kontraktem pochodnym, w którym kupujący ma prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dniu (lub, w niektórych przypadkach, przed) wygaśnięcia. W dniu wygaśnięcia. A Stock Opcje Trading daje właścicielowi aktywów prawo do sprzedaży go po określonej cenie, podczas gdy opcja put daje im prawo do sprzedaży, jeśli jego wartość rynkowa spadnie poniżej określonej kwoty.

Czy można handlować opcjami na kryptowaluty?
Jaka jest najlepsza platforma do handlu opcje call i put?

Opcje put, podobnie jak inne instrumenty pochodne, są po prostu kontraktami, które umożliwiają inwestorom grę na przyszłej cenie aktywa bazowego i mogą być rozliczane w gotówce (USD) lub rzeczywistych kryptowalutach (bitcoin, eter itp.).

Deribit, największa na świecie platforma opcji kryptowalutowych, rozlicza kontrakty opcji kryptowalutowych w gotówce. OKEx, druga największa giełda opcji kryptowalutowych, fizycznie dostarcza aktywa kryptowalutowe inwestorom po wyjściu z transakcji. Na przykład, gdy przedsiębiorca z powodzeniem wychodzi z transakcji opcji bitcoinowych na OKEx, otrzymuje swój zysk w bitcoinach podczas rozliczenia.

Czym są opcje na kryptowaluty?
Jak handlować opcjami

Czym są opcje kryptowalutowe i jak działają?

Istnieją dwa rodzaje opcji na kryptowaluty: Europejskie i Amerykańskie.

 1. Amerykańska: Kupujący ma możliwość wypełnienia umowy w dowolnym momencie przed jej wygaśnięciem.
 2. Europejski: Kupujący może wykonać umowę tylko wtedy, gdy stanie się ona wymagalna.

Warto jednak zauważyć, że podczas gdy opcje w stylu europejskim mogą być wykonywane tylko w momencie wygaśnięcia, nadal mogą być sprzedawane (sprzedawane komuś innemu) lub zamykane wcześniej, jeśli kupujący sobie tego życzy.

Handel opcjami kryptowalutowymi
Czym są opcje na kryptowaluty?

Istnieją dwa różne rodzaje opcji: call i put.

 • Call: Prawo do nabycia aktywów bazowych
 • Put: Prawo do sprzedaży aktywów bazowych

Poniżej przedstawiono kroki w procedurze handlu opcjami: kontrakty na kupno i sprzedaż są “pisane” (tworzone) przez sprzedawcę opcji. Istnieje data wygaśnięcia każdego kontraktu i musi on zostać wykonany po “cenie wykonania”.

Jak działają opcje kryptowalutowe?
Czy mogę handlować opcjami na kryptowaluty?

Odnosi się to do ceny, po której składnik aktywów bazowych może być kupiony lub sprzedany przez posiadacza opcji poprzez wykonanie opcji. Jeśli opcja kupna jest wykonywana, to sprzedawca musi sprzedać składnik aktywów bazowych do nabywcy w cenie wykonania. Opcja put daje jej posiadaczowi prawo do sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie, a jeśli zostanie wykonana, to nabywca musi kupić ten składnik aktywów bazowych od sprzedawcy po tej cenie wykonania.

Czy kryptowaluta jest lepsza niż opcje?
Czym jest opcja call w kryptowalucie?

Opcje contract for difference są następnie przedmiotem obrotu na giełdzie opcji kryptowalutowych. Kupujący opcję może również złożyć zlecenie na giełdzie, a sprzedający opcję może ją sprzedać.

Premia opcji to cena, po której można ją zrealizować. Jeśli termin ten przypomina Ci ubezpieczenie, to dlatego, że w wielu aspektach tak jest. Nabywca opcji put, na przykład, kupuje ochronę przed spadkiem wartości aktywów bazowych. Posiadacz opcji zasadniczo zapewnia, że sprzedawca kupi od niego aktywa bazowe po określonej cenie, jeśli wartość aktywów spadnie poniżej ceny wykonania.

Wyjaśnienie dotyczące handlu opcjami kryptowalutowymi
Kontrakty terminowe i opcje na kryptowaluty

Koszt premii jest określany na podstawie pozostałego czasu trwania umowy, implikowanej zmienności (przewidywane standardowe odchylenie ceny aktywów bazowych w początkowej i końcowej dacie umowy), stóp procentowych i bieżących warunków rynkowych.

Bieżąca cena aktywa bazowego ma wpływ na wartość premii opcji.

 • In the Money (ITM): Kiedy kupno jest w pieniądzu, oznacza to, że cena wykonania jest niższa niż bieżąca wartość aktywów bazowych. Kiedy cena wykonania opcji put jest wyższa niż jej bieżąca cena, oznacza to, że jest ona w cenie.
 • In-the-money (ATM): Kiedy strike jest równy lub większy niż bieżąca cena kupna lub sprzedaży, jest uważany za at-the-money call lub put.
 • Out of the Money (OTM): Kiedy cena wykonania jest wyższa niż bieżąca cena aktywów bazowych dla połączenia, nazywa się to “call spread”. Dzieje się tak, gdy cena wykonania opcji put jest niższa niż bieżąca cena rynkowa.

Istnieje znaczna premia wymagana do zakupu opcji kupna (prawo do zakupu aktywów) z ceną wykonania mniejszą niż bieżąca wartość rynkowa aktywów bazowych. Dzieje się tak dlatego, że kontrakt jest “in the money” i ma już swoją wartość. Oczywiście, nie oznacza to, że kiedy umowa wygasa, cena będzie nadal powyżej ceny wykonania i że umowa zostanie ostatecznie wykonana. To samo dotyczy opcji sprzedaży, które mają wyższą premię, gdy są “w pieniądzu”.

Wyjaśnienie handlu opcja call i putkryptowalutowymi
Czy można handlować opcjami Crypto?

Dla przykładu rozważmy przypadek Boba. Przewiduje on, że do końca lutego cena jednego bitcoina będzie znacznie wyższa niż obecnie. Postanawia kupić 10 opcji kupna w stylu europejskim z ceną wykonania 36 000 dolarów i premią 0,002 bitcoina za kontrakt, który wygasa 28 lutego.

0,002 bitcoina o wartości 34 000 USD = 68 USD w momencie zakupu opcji call przez Boba. 10 x 68 = $680.

Bob ma prawo nabyć 0,1 bitcoina po cenie 36 000 dolarów za każdą monetę na warunkach określonych w tej umowie. Wynika z tego, że gdy umowa wygaśnie pod koniec lutego, Bob będzie mógł nabyć jednego bitcoina za 36 000 dolarów. (10 x 0.1 = 1)

Czym są Greki w łańcuchu opcji call?
Co mówią grecy od opcja call i put?

W scenariuszu A, w momencie wygaśnięcia, cena bitcoina wynosi 40 000 USD. Bob wykorzystuje swoją opcję do zakupu bitcoina i osiąga zysk w wysokości 4 000 $ (40 000 $ – 36 000 $ = 4 000 $). Odjęcie jego premii od końcowego wyniku 3.320$ daje mu nieco ponad połowę tej sumy, czyli 50% zwrotu z inwestycji.

W scenariuszu B, w momencie wygaśnięcia cena bitcoina wynosi 32 000 USD. Kontrakt staje się bezwartościowy i Bob traci całą swoją premię w wysokości 680 USD.

Greki opcji: Przegląd

Grecy mogą wydawać się dziwni, ale odnoszą się po prostu do czterech dodatkowych zmiennych, na które może mieć wpływ premia płacona za opcja call i put. Wykorzystanie tych symboli w handlu opcjami zostało po raz pierwszy wprowadzone w “Modelu Blacka-Scholesa”, matematycznej formule opublikowanej w 1973 roku przez harwardzkich ekonomistów Fishera Blacka, Myrona Scholesa i Roberta Mertona w celu standaryzacji wyceny opcji. Model ten został zaprojektowany z myślą o inwestorach instytucjonalnych i jest używany do dziś.

Przed opracowaniem modelu Blacka-Scholesa nie było jasnej techniki wyceny każdego kontraktu opcyjnego. Metoda ta jest dziś wykorzystywana do wyceny opcji typu europejskiego. Ponieważ opcje amerykańskie mogą być wykonane wcześnie, zamiast stosowanego wcześniej podejścia opartego na skumulowanej funkcji perspektywy, stosuje się inne metody wyceny, takie jak model dwumianowy.

Wyjaśnienie handlu opcjami call na kryptowaluty
Wykorzystanie “Greków” do zrozumienia opcja call i put

Z kolei model Blacka-Scholesa ma prostszą formułę: n = E / (1+r)n.

C0 = S0N(d1) – Xe-rTN(d2), 

gdzie d1 = [ln(S0/X) + (r + σ2/2)T]/ σ √T 

oraz d2 = d1 – σ √T

Dziesięć czynników jest reprezentowanych przez greckie litery (Θ), (Δ), (Γ) i (V).

Co to jest kontrakt opcyjny?
Czy można wykonywać połączenia i obstawiać kryptowaluty?
 • Theta: Jest to okres do wygaśnięcia opcji. Im większa cena opcji call, tym dłużej ma przed wygaśnięciem. To wskazuje, że.
 • Delta: Oblicza, jak bardzo zmieniła się cena opcji w wyniku zmian ceny aktywa bazowego. Rozważmy to, aby być szansa opcji jest w pieniądze w czasie wygaśnięcia. Kiedy opcja jest w pieniądzu, jej delta wynosi 0,5. Oznacza to również, że jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie o 1 USD, opcja kupna wzrośnie o 0,50 USD, jak również. Delta dla opcji call wzrasta wraz ze wzrostem zmienności i odwrotnie dla delty opcji put. Delta jest obliczana na 0 do 1 dla połączeń i 0 do -.
 • Gamma: To mierzy, jak delta opcji zmienia się w odpowiedzi na zmiany w cenie aktywów bazowych. Gamma jest najwyższa, gdy instrument bazowy jest na pieniądze i zmniejsza się, gdy porusza się dalej od ceny wykonania. Na przykład, jeśli opcja call ma gamma 0,25 i aktywo bazowe rośnie $
Jak handlować opcjami call na kryptowaluty?
Czy można sprzedawać opcje call na kryptowaluty?
 • Vega: Odnosi się to do kwoty, że cena opcji zmienia się w odpowiedzi na zmianę zmienności. Vega jest najwyższy, gdy aktywo bazowe jest na pieniądze i zmniejsza się, gdy porusza się dalej od ceny wykonania. Na przykład, jeśli opcja call ma vega 0,20 i zmienność wzrasta o jeden punkt procentowy, cena opcji wzrośnie o 0,20 USD.
 • Rho: Jest to kwota, o którą zmienia się cena opcji w odpowiedzi na zmianę stóp procentowych. Na przykład, jeśli opcja kupna ma rho 0,25 i stopy procentowe rosną o jeden punkt procentowy, cena opcji wzrośnie o 0,25 USD.

Zrozumienie handlu “nagimi” opcjami call i put

Co oznacza bycie “nagim” z alternatywami? Najprościej mówiąc, wiąże się to z otwarciem pozycji opcyjnej bez tworzenia przeciwstawnej (“zakrytej”) pozycji na aktywie bazowym.

Czym są opcje call na kryptowaluty?
Gdzie mogę kupić opcje call na kryptowaluty?

Ktoś, kto sprzedaje call, tak naprawdę promuje aktywo bazowe, jeśli nie jest jednocześnie jego nabywcą. Ktoś, kto sprzedaje niezabezpieczony put, ma długą pozycję w aktywach bazowych, jeśli ten sprzedawca put nie sprzedaje również produktu.

Ważne jest, aby wiedzieć, że sprzedaż niepokrytych wezwań (do kupna) i put (do sprzedaży) jest znacznie bardziej ryzykowny rodzaj strategii opcji, i może to spowodować znaczne straty.

Czym jest kryptowaluta Ripple?

Sprzedawca opcji będzie na ogół posiadał aktywo bazowe, aby pokryć wszelkie straty, jeśli cena pójdzie przeciwko nim. Przyjmijmy, że podobnie jak w scenariuszu A, inwestor, który stworzył kontrakt opcyjny Boba, zdecydował się nabyć jednego bitcoina w momencie tworzenia kontraktu (34 000 USD). W rezultacie zarobił 2 680 USD:

Czy Coinbase pozwala mi handlować opcjami?
DeFi trading: wprowadzenie do opcji
 • Wartość Bitcoina od momentu powstania wzrosła dziesięciokrotnie, a wskaźnik 10-letniego trendu wynosi około 9 procent rocznie.
 • Ponieważ sprzedawca opcji musi sprzedać Bobowi bitcoina o wartości 40 000 USD po cenie wykonania 36 000 USD, jego zysk wynosi – 4 000 USD (ponieważ nabywca opcji musi odkupić bitcoina o wartości 36 000 USD po cenie wypłaty opcji wynoszącej 38 500 USD).
 • Zysk z premii: 680 dolarów.

(6000 – 4000) + 680 = 2680

Gdyby autor opcji po prostu kupił i przechowywał swoje bitcoiny, osiągnąłby zysk w wysokości 6 000 USD.

Bitcoin opcje notowania opcja call i put
Dlaczego inwestor miałby kupić niepokryty long call?

Załóżmy, że autor opcji nie nabył ani jednego bitcoina, gdy kontrakt call został ustanowiony. Musieliby udać się na giełdę kryptowalut i zakupić jednego bitcoina za 40 000 USD, aby rozliczyć kontrakt w momencie wygaśnięcia, tracąc w tym procesie 3 320 USD.

16 Sposoby do krypto zarabiać Darmowe Bitcoiny

-$4.000 (nabywca opcji musi kupić jednego bitcoina po cenie rozliczeniowej 40.000$ i sprzedać go za 36.000$).

680$ staje się w tej sytuacji Twoim zyskiem.

-4000 + 680 = -3320

Dlaczego, u licha, ktokolwiek miałby oferować niepokryte opcje kupna i sprzedaży?

Główną zaletą sprzedaży opcji bez pokrycia jest to, że sprzedawca nie musi wkładać żadnych własnych pieniędzy z góry. Ponadto, przy tylko trzech możliwych wynikach, każda transakcja opcyjna ma tylko trzy możliwości.

Cena instrumentu bazowego wzrasta, pozwalając Bobowi zarobić (zysk) i powodując, że autor opcji traci pieniądze.

Polygon matic:Co to jest? https://cryptoguide.pl/polygon-maticco-to-jest/

Ponieważ cena instrumentu bazowego nie zmienia się, kupujący nie decyduje się na realizację kontraktu.

Cena aktywa bazowego spada wbrew kupującemu, więc ten odmawia realizacji kontraktu.

Sprzedawca opcji skorzystałby z dwóch z trzech scenariuszy. Ryzyko (oparte na zmienności aktywa bazowego) związane z otrzymaniem premii bez konieczności wyłożenia z góry pieniędzy na pokrycie opracowanych opcji kupna i sprzedaży musi być skalkulowane przez sprzedającego.

Put spread
Dlaczego ktoś chciałby sprzedać opcję call?

Jakie są różnice między handlem opcjami kryptowalutowymi a zwykłym handlem opcjami?

Tradycyjne opcje vs. opcje kryptowalutowe Podstawowe różnice między handlem konwencjonalnym kalkulatorem opcji kupna a opcjami kryptowalutowymi polegają na tym, że rynek kryptowalut jest otwarty 24 godziny na dobę, podczas gdy tradycyjne rynki finansowe działają tylko od poniedziałku do piątku od 9:30 do 16:00 czasu wschodniego. Rynki kryptowalutowe mają również tendencję do bycia bardziej zmiennymi, co oznacza, że może być więcej okazji do zysku, ale także większe ryzyko.

Jakie platformy są dostępne do handlu opcjami kryptowalutowymi?

Czy dobrze jest sprzedawać niepokryte opcje call i put kalkulator?
Czy kryptowaluty są lepsze od opcji?

ETF-y kryptowalutowe: Czym są i jak działają

Istnieje kilka różnych platform, które oferują handel opcjami kryptowalutowymi. Należą do nich:

 • Deribit
 • FTX
 • OKEx
 • Binance
 • Huobi

Jak popularne są opcje na kryptowaluty?

Opcje kryptowalutowe nie są tak popularne jak opcje tradycyjne. Jest to prawdopodobne, ponieważ rynek kryptowalut jest wciąż stosunkowo nowy i niepewny. Ponadto handel opcjami kryptowalutowymi wymaga wyższego poziomu zrozumienia niż handel zwykłymi opcjami, ze względu na zwiększoną zmienność aktywów bazowych. Niemniej jednak opcje kryptowalutowe zyskują na popularności, dzięki większej liczbie platform oferujących je i większej liczbie handlowców dążących do czerpania zysków z rynku kryptowalut.

Jakie są zalety opcji na kryptowaluty w stosunku do innych instrumentów pochodnych?

Czy istnieje handel opcje call i put w kryptowalucie?
Jak działają opcje kryptowalutowe?

Opcje kryptowalutowe mają kilka zalet w stosunku do innych instrumentów pochodnych. Należą do nich:

 • Mogą być przedmiotem obrotu 24 godziny na dobę, w przeciwieństwie do zwykłych opcji, które mogą być przedmiotem obrotu tylko w tradycyjnych godzinach rynkowych
 • Mają one tendencję do większej zmienności, co daje więcej możliwości osiągnięcia zysku
 • Wymagają one wyższego poziomu zrozumienia, co może prowadzić do większych zysków dla tych, którzy są gotowi je poznać.

Pomimo tych zalet, opcje kryptowalutowe nie są pozbawione ryzyka. Zmienność aktywów bazowych oznacza, że istnieje możliwość dużych strat, jak również dużych zysków. Ci, którzy rozważają handel opcjami kryptowalutowymi, powinni upewnić się, że rozumieją ryzyko z tym związane, zanim to zrobią.

 • opcja sprzedaży
 • spread put
 • wskaźnik put call

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject