Spot Trading: Co to jest, jak działa i dlaczego powinno Cię to obchodzić?

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

⚡️ Czym jest handel kryptowalutami?

Giełdy to platformy, które umożliwiają handel i wymianę walut cyfrowych na inne formy pieniądza, w tym dolary, euro, ruble i juany. Giełdy są jednym ze sposobów pozyskiwania kryptowalut, obok wydobycia.

⚡️ Co wchodzi w skład rynku spot?

Rynek kasowy to taki, w którym spełnione są wszystkie trzy następujące kryteria – symultaniczność transakcji, tytuł własności kupującego do towaru i tytuł własności sprzedającego do pieniądza. Giełda, rynek obligacji, jak również inne światowe rynki metali szlachetnych i innych surowców są przykładami rynków spot.

⚡️ Co oznacza cena spot?

Cena (spot) produktów, gdy są one dostarczane od razu. W przeciwieństwie do cen forward i futures, które dotyczą rzeczy, które mają być dostarczone w określonym czasie.

⚡️ Jaka jest różnica między spotem a futuresem?

Kontrakty futures umożliwiają założenie pozycji na 1 BTC z ułamkiem wartości tego aktywa. Z kolei handel spotowy nie wykorzystuje dźwigni finansowej. Aby kupić jednego bitcoina na rynku spot, na przykład, będziesz potrzebował setek dolarów.

Transakcja spot, znana również jako transakcja spot, to zakup lub sprzedaż waluty obcej, instrumentu finansowego lub towaru z dostawą w danym dniu spot. Większość kontraktów spot wymaga fizycznej dostawy waluty, towaru lub instrumentu; różnica w cenie kontraktu futures lub forward w porównaniu do kontraktu spot stanowi wartość czasową płatności. Kontrakty na rynku kasowym są przedmiotem obrotu na rynku kasowym, który jest rynkiem odrębnym od rynków terminowych.

Handel forward lub futures jest przeciwieństwem handlu spot.

Dlaczego Spot Trading jest tak ważny?

Spot futures arbitraż
Co to jest spot trading?

Najpopularniejszą odmianą są walutowe kontrakty spot, które są zazwyczaj rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych. Z kolei większość innych aktywów finansowych jest rozliczana w następnym dniu roboczym.

Rynek spotów walutowych ( forex) jest kupowany i sprzedawany elektronicznie na całym świecie. Jest to największy rynek pod względem wielkości, codziennie przeprowadza się na nim transakcje o wartości ponad bilionów dolarów.

Handel spot jest ważny, ponieważ jest to najbardziej płynny rynek na świecie; zawsze są kupujący i sprzedający chętni do handlu po aktualnych cenach. Inwestorzy spot mogą wykorzystać możliwości arbitrażu spot futures, które powstają, gdy istnieją różnice w cenach spot na różnych rynkach.

Spot trade znaczenie
Spot trade znaczenie

Cena spot to aktualna cena rynkowa produktu finansowego. Cena spot to cena sprzedaży lub zakupu, którą można uzyskać właśnie teraz. Kupujący i sprzedający przyczyniają się do ceny spot poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży. Na płynnych rynkach cena spot może zmieniać się sekunda po sekundzie, w miarę jak realizowane są zaległe oferty i składane są nowe zamówienia.

Czynniki do rozważenia

Cena terminowa Definicja

Co to jest spot trading?
Co to jest spot trading | Definicja i znaczenie

Cena każdego instrumentu, który rozlicza się później niż spot, jest równa cenie spot plus wartość odsetek do dnia rozliczenia. Na rynku forex uwzględnia się różnicę w stopach procentowych pomiędzy dwoma walutami.

Inne rynki kasowe

W następnym dniu roboczym instrumenty stopy procentowej, takie jak obligacje i opcje, są przedmiotem obrotu z płatnością spot. W kontraktach najczęściej biorą udział instytucje finansowe, choć mogą one również występować pomiędzy firmą a instytucją finansową. Swap na stopę procentową, w którym najbliższa data jest określana jako data spot, jest zazwyczaj rozliczany w ciągu dwóch dni roboczych.

Jak handlować kryptowalutami na rynku spot
Co to jest rynek spot i jak handlować na nim

Towary są często przedmiotem obrotu na giełdzie. CME Group (dawniej znana jako Chicago Mercantile Exchange) i Intercontinental Exchange, która prowadzi New York Stock Exchange, są najbardziej znanymi giełdami towarowymi (NYSE). Większość transakcji towarowych dotyczy przyszłej dostawy i nie skutkuje natychmiastową dostawą; przed terminem zapadalności kontrakt może być kupiony lub sprzedany na rynku spot. Ceny spot są używane do określenia ceny kontraktu futures.

Zalety transakcji spot

Inteligentni handlowcy, którzy są dobrze zorientowani w operacjach na swoich rynkach mogą używać botów handlowych do wykorzystania trendów rynkowych przy jednoczesnym ograniczeniu ich ryzyka. Inteligentni handlowcy, którzy przebijają powierzchnię rynku i patrzą w jego głębię, znajdą mnóstwo możliwości zysku.

Co to jest spot trading kryptowalutami?
Czy tracisz pieniądze na handlu spotowym?
 • Osoba, która osiągnęła zysk z handlu, musi zapłacić podatek od tego dochodu. W większości przypadków transakcja miałaby wpływ na Twoje zobowiązanie podatkowe, ponieważ dotyczy dwóch krajów (i transferów wartości między nimi). Handel o sumie ujemnej lub zerowej nie jest tu możliwy.
 • Z handlu spot, zyski są zwykle większe. Handlowcy mogą kupować i sprzedawać aktywa jednocześnie z tej metody handlu.
 • Rynek spot umożliwia szybki handel kryptowalutami za niewielki zysk, co pozwala na daytrading.
 • Handel spotowy jest jedną z najbardziej lukratywnych platform handlowych, ponieważ pozwala inwestorom kupować kryptowaluty po niskich cenach i sprzedawać je po wyższych, co prowadzi do zrównoważonego cyklu zysków.
 • Z kolei spot trading to zawieranie transakcji na rynku spot. Oferuje przejrzystość, ponieważ obejmuje transakcje na nim.
 • Na rynku spot nie ma barier wejścia. Traderzy z niewielkimi inwestycjami mogą czerpać zyski z istotnych zmian cen.

Na rynku spot, kryptowaluty mogą być szybko wymieniane na fiat i inne kryptowaluty, umożliwiając handlowcom dokonywanie szybkich transakcji.

Wady rynków kasowych

Jak czerpać zyski z handlu na rynku spot?
Czy spot trading kryptowalutami jest opłacalny?
 • Inwestorzy mogą nabywać aktywa na rynku kasowym po zawyżonych wartościach, zanim osiągną one swoją “prawdziwą cenę” na rynku kasowym, co może skutkować znacznym ryzykiem, zwłaszcza w przypadku aktywów zmiennych.
 • Jeśli strona zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w transakcji po dokonaniu transakcji na rynku kasowym, może nie dojść do regresu.
 • Zlecenie stop-loss jest rodzajem transakcji, w której brakuje planowania, w przeciwieństwie do transakcji forward i futures, w których strony umawiają się na płatność i dostawę w późniejszym terminie.
 • Ponieważ strony muszą dokonać fizycznej dostawy na miejscu, rynek spot nie jest tak elastyczny pod względem terminów.
 • Rynek spot jest nieelastyczny pod względem terminów, ponieważ strony muszą zrealizować fizyczną dostawę na miejscu.
 • Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta ma wpływ na rynkową stopę procentową spot.
 • Ze względu na wypłacalność animatora rynku, ryzyko kontrahenta jest nieodłącznym elementem obrotu na rynku kasowym.

Spot trading jest rodzajem handlu, w którym handluje się tylko na określonych, krótkoterminowych ruchach cen.

Jak zarobić 1 procent dziennie na giełdzie?
Jaki jest przykład rynku spot?

Aby przedstawić konkretną ilustrację transakcji spot, załóżmy, że inwestor otwiera krótką pozycję na parze EUR/USD (rozpoczyna transakcję spot). Oczekuje się, że w przyszłości euro ulegnie deprecjacji w stosunku do dolara amerykańskiego, zgodnie z przewidywaniami ekspertów i przekonaniami inwestora.

Sprzedaje 10 000 dolarów po 1,070 i osiąga zysk 500 dolarów, gdy euro spada w stosunku do dolara, kupuje 10 000 dolarów po 1,020, aby zakończyć transakcję.

Jeśli dolar osłabi się o 50 pipsów, a on zdecyduje się na zakup po 1,120, straci 500 dolarów (1,120 – 1,070 x 10 000 dolarów = 500 dolarów).

Jaka jest różnica między margin trading a spot trading?
Jaka jest różnica między rynkiem spot a rynkiem futures?

Rodzaje rynku kasowego

Giełdy spot dzielą się na dwie kategorie: rynki zorganizowane i rynki pozagiełdowe (OTC).

Rynek pozagiełdowy (OTC) to rynek, na którym przedsiębiorcy spotykają się, aby wymieniać towary bez pomocy strony trzeciej, która reguluje handel. Towary, którymi handluje się na rynku pozagiełdowym mogą różnić się od tych oferowanych na ustalonych giełdach. Transakcje OTC są zazwyczaj prywatne, a ceny nie zawsze są publikowane.

Giełda to sformalizowany parkiet, na którym sprzedający i kupujący składają oferty i handlują dostępnymi aktywami finansowymi. Handel może odbywać się w pomieszczeniu handlowym lub na elektronicznym parkiecie. Ponieważ ceny są ustalane natychmiast, dzięki handlowi elektronicznemu, procedura kupna i sprzedaży stała się prostsza.

Na czym polega spot trading na Binance?
Czym jest rynek spot Binance?

Giełdy mogą handlować różnymi instrumentami finansowymi lub skupiać się na jednej konkretnej kategorii aktywów. Na przykład New York Stock Exchange specjalizuje się w handlu akcjami; Chicago Mercantile Exchange skupia się na towarach. Giełdy są nadzorowane przez rządy, a wszystkie metody handlu są standaryzowane.

Co to jest fraza zalążkowa?

Alternatywy handlowe

Handel, w którym nie ma natychmiastowej płatności i dostawy inwestycji, jest znany jako handel non-spot. Inwestorzy, którzy chcą inwestować tylko po określonych cenach i w określonym czasie, mogą to robić za pomocą kontraktów na instrumenty pochodne, takich jak te:

Co należy rozumieć przez rynek spot margin?
Jakie są rodzaje rynku spotowego?
 • Kontrakty opcyjne: umowy, które dają posiadaczowi opcję zakupu papieru wartościowego po uzgodnionej cenie i terminie.
 • Kontrakty futures są kontraktami dwukierunkowymi, w których kupujący płaci cenę, aby nabyć prawo do zakupu lub sprzedaży określonej liczby akcji w określonym terminie w przyszłości.

Co to oznacza dla inwestorów indywidualnych?

Inwestorzy indywidualni będą kupować lub sprzedawać aktywa w oparciu o aktualną cenę spot. W rezultacie, gdy patrzysz na rynek akcji, “ceny spot”, które widzisz, są określane jako.

Co to jest rynek spot czy rynek gotówkowy?
Czym są rynki spot i forward?

Jednak bardziej techniczni traderzy, którzy chcą handlować opcjami lub kontraktami futures, wykorzystają instrumenty pochodne zamiast transakcji spot po aktualnej cenie spot. Znajomość różnicy między transakcjami spot a różnymi alternatywnymi rodzajami transakcji może pomóc inwestorom w określeniu unikalnych możliwości inwestycyjnych i sposobu ich wdrożenia do ich portfeli.

Zarządzanie ryzykiem na rynkach kasowych 

Zrozumienie rynku

Co to jest rynek spot w Crypto?
Spot margin

Handlowcy i inwestorzy muszą być świadomi rynku spot, na którym chcą działać. Wiąże się to ze zrozumieniem mechanizmu podaży i popytu, mechanizmu ujawniania cen, warunków handlowych oraz żargonu rynku kasowego. Inwestorzy powinni również znać charakterystykę innych uczestników rynku, jak również ramy regulacyjne giełdy.

Czym są kontrakty terminowe typu Perpetual Futures?

Na pozagiełdowych rynkach spot, traderzy muszą ocenić kontrahenta, aby zmniejszyć ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta. Łatwiej jest zminimalizować ryzyko związane z rynkiem kasowym poprzez zrozumienie, jak działa ten rynek.

Określenie strategii handlowej

Czy spot jest transakcją?
Jaka jest różnica między spotem a futures?

Dla stron handlujących na rynku spot kluczowe znaczenie ma przyjęcie strategii handlowej przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji. Inwestorzy powinni określić swoje własne punkty wejścia i wyjścia dla konkretnych aktywów przed otwarciem pozycji.

7 Najlepsze wskaźniki techniczne dla aktywów kryptowalutowych

Zlecenia typu stop-loss i limit są wykorzystywane do ochrony przed potencjalnymi stratami finansowymi. Inne strategie obejmują limity cenowe, ceny minimalne oraz zdolność do szybkiej identyfikacji ryzyka w transakcji lub kontrahenta. Stopy i ograniczenia mogą pomóc inwestorom w podjęciu decyzji, czy kontynuować handel, wstrzymać się i czekać, czy też skuteczniej zakończyć transakcję. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów przydatnych stopów

Jakie są cechy rynku spot?
Jaka jest różnica między instrumentami pochodnymi a rynkiem spot?
 • Zlecenie z limitem: Kiedy cena osiągnie i przekroczy wybrany przez Ciebie poziom, zlecenie to uruchamia się i zamyka Twoją pozycję.
 • Regularny stop: Jeśli rynek poruszyłby się przeciwko Twojej pozycji, On Balance automatycznie ją zamknie.
 • Stopy są gwarantowane dzięki zastosowaniu następujących dwóch wskaźników: Wskaźnik ATR, który pokazuje, kiedy należy zająć pozycję poprzez automatyczne dostosowanie poziomu stop-loss.
 • Trailing stop to zabezpieczenie, które daje możliwość zamknięcia transakcji, jeśli cena zaczyna poruszać się w kierunku przeciwnym do pozycji docelowej. Podąża on za pozytywnym ruchem ceny i zamyka się, gdy cena odchyla się od Twojej pozycji docelowej.

Zarządzaj swoimi emocjami

Spot margin
Przewodnik po rodzajach i charakterystyce rynku kasowego

5 zalet kryptowaluty: Dlaczego powinieneś zainwestować w cyfrowy pieniądz

Podczas handlu na rynkach spot, wahania na rynku finansowym mogą mieć wpływ na Twoje emocje. W związku z tym, bardzo ważne jest, aby kontrolować te uczucia w celu zapewnienia udanego handlu. Strach, wątpliwości, chciwość, niepokój i skłonność to przykłady uczuć, które mogą powodować trudności w handlu. Takie emocje mogą zaciemnić osąd i zagrozić podejmowaniu decyzji podczas handlu na rynkach spot.

Uzyskaj najnowsze informacje na temat bieżących wydarzeń i wiadomości, zapisując się na nasze bezpłatne cotygodniowe aktualizacje.

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące obecnych wydarzeń i aktualności, subskrybując nasze bezpłatne cotygodniowe aktualizacje. Niezmiennie ważne jest utrzymanie świadomości obecnych wydarzeń oraz monitorowanie rozwoju sytuacji w obszarach mających wpływ na instrumenty rynku gotówkowego lub towary, szczególnie podczas przeprowadzania transakcji.

Inwestorzy uczestniczący na rynku spot powinni aktywnie obserwować nastroje panujące na rynku, śledzić postęp w dziedzinie gospodarczej i finansowej, a także być na bieżąco z ogłoszeniami politycznymi i regulacyjnymi. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących handlu na rynku spot, należy uwzględnić wszelkie nowości, które mogą wpłynąć na cenę docelowego aktywa. Nie zapominaj o konieczności reagowania na dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject