Przewodnik dla początkujących Przewodnik po Kryptowaluty
Rodzaje zleceń: stop loss

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

⚡️ Czy istnieje limit sprzedaży kryptowalut?

Aby spieniężyć swoje monety, musisz najpierw sprzedać je za twardą walutę, a następnie przelać pieniądze do swojego banku lub nabyć dodatkową kryptowalutę. Nie ma limitu, ile kryptowalut możesz sprzedać za gotówkę.

⚡️ Czym jest zlecenie stop loss?

Zlecenia stop to instrukcje zakupu lub sprzedaży akcji, gdy cena osiągnie określony poziom, zwany ceną stop. Kiedy cena stop zostanie osiągnięta, zlecenie stop staje się zleceniem rynkowym. Zlecenie stop kupna jest składane po wyższej cenie stop niż aktualny kurs rynkowy.13 lipca 2017 r., nPodano, że kapitalizacja rynku kryptowalut po raz pierwszy przekroczyła 100 miliardów dolarów.

⚡️ Czym jest reguła 1% w tradingu?

Zasada 1% dla traderów intraday ogranicza ryzyko na każdej transakcji do nie więcej niż 1% wartości całego rachunku tradera. Traderzy mogą postawić do 1% swoich aktywów na duże zakłady z bliskim stop-lossem lub małe z dalekim stop-lossem.

⚡️ Jaki jest przykład zlecenia stop limit?

Cena stop to wyższa z cen rynkowych akcji lub maksymalna gotowość inwestora do zapłaty, podczas gdy cena limitu to najwyższa cena, jaką byłby on skłonny za nią zapłacić. Jeżeli John chce kupić akcje spółki ABC Limited o wartości 50 USD i przewiduje wzrost ich wartości w dniu dzisiejszym, może ustalić wartość stop na poziomie 55 USD.

Giełdy kryptowalutowe walczą obecnie o uwagę traderów, dostarczając im szereg narzędzi, które mają pomóc w podejmowaniu największych decyzji handlowych, jednocześnie ograniczając straty.

Zlecenia na handel kryptowalutami występują w różnych formach, aby pomóc traderom złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży towaru w najlepszym dla nich czasie i cenie, minimalizując jednocześnie kosztowne błędy.

Zwykli handlowcy detaliczni na rynku kryptowalut mogą teraz prowadzić swoją działalność w zakresie kupna i sprzedaży bez udziału osób trzecich, korzystając z systemów automatycznych. Mogą również przetwarzać zlecenia bardzo prosto dzięki pojawieniu się Internetu i systemów automatycznych.

Minęły już czasy, kiedy handel był czasochłonną serią operacji i procedur, których wykonanie mogło zająć godziny, jeśli nie dni.

Następnie przyjrzymy się szczegółowo arkuszom zleceń, które określają ekspozycję zlecenia i jego pozycję na rynku.

Strategie handlowe: Stop loss znaczenie
Stop loss

Jaka jest definicja giełdowego arkusza zleceń?

Para handlowa to zestaw aktywów lub towarów, które są ze sobą powiązane, takie jak Bitcoin i Ethereum. Księga zleceń dla pary handlowej składa się z dwóch list: jednej dla zleceń kupna (kupno zlecenia) i jednej dla zleceń sprzedaży (oferty zapytania). Każdy może dołączyć do rynku, składając ofertę na aktywa lub oferując cenę sprzedaży.

Otwarte zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń do momentu jego zamknięcia lub przyjęcia przez kupującego oferty lub zgody na zapłacenie ceny wywoławczej za składnik aktywów, jeśli ma on zostać sprzedany.

Każda para handlowa, taka jak BTC/USD lub BTC/Ether ( ETH ), będzie miała swój własny portfel zamówień.

Jakie są najczęstsze rodzaje transakcji kryptowalutowych?

Co to jest definicja giełdowego arkusza zleceń?
Która kryptowaluta ma najwięcej transakcji?

Traderzy mogą składać różne zlecenia kupna lub sprzedaży kryptowalut, co daje im dużą elastyczność, jeśli chodzi o ukierunkowanie na określoną cenę sprzedaży lub kupna, a także terminowość transakcji.

Zamówienia mogą być składane na rynku spot, gdzie kryptowaluty są wymieniane na natychmiastowe wykonanie, lub na rynku futures, gdzie kontrakty mogą określać, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane.

Inwestorzy mogą korzystać ze zleceń stop w celu zmniejszenia strat w przypadku znacznego spadku cen aktywów. W większości przypadków, zlecenia stop są ustawione tak, aby zminimalizować stop loss.

Definicja zlecenia rynkowego

Zlecenie rynkowe to oferta tradera, aby kupić lub sprzedać kryptowalutę po najlepszej dostępnej cenie na rynku i szybko ją zrealizować. Jest uważane za najbardziej podstawową i fundamentalną formę zlecenia kryptowalutowego.

Jakie są najczęstsze rodzaje transakcji kryptowalutowych?
Co to jest zlecenie rynkowe

Plusy

✅Wszystkie inne zlecenia są uzależnione od tego, czy cena osiągnie cel, ale zakupy rynkowe dla kryptowalut są przeznaczone dla traderów, którzy nie chcą czekać na jeden. Zakupy rynkowe są pewne, że zostaną zrealizowane w przeciwieństwie do wszystkich innych zleceń, które polegają przede wszystkim na tym, że cena trafia w cel.

✅Zlecenie rynkowe dopasowuje się do najlepszego dostępnego w arkuszu zlecenia z limitem, zabierając mu płynność. W rezultacie rynki są znane jako zlecenia taker, a opłaty giełdowe za nie są większe. Zlecenia rynkowe nie mogą być cofnięte, ponieważ są realizowane natychmiast; natomiast zlecenia z limitem i stopem nie mogą.

Wady

❌ Zlecenia rynkowe są narażone na duży poślizg. Ponieważ duże zlecenia rynkowe często odpowiadają wielu zleceniom w arkuszu zleceń, mogą być dotknięte znacznymi zmianami cen. Najprościej rzecz ujmując, kiedy zlecenie jest realizowane w tempie mniejszym niż przewidywano, nazywa się to poślizgiem.

Transakcje kryptowalutowe stop loss
Zlecenia z limitem są dobrą opcją dla inwestorów

Kiedy inwestor składa zlecenie na sześć milionów dolarów po 250 dolarów za akcję, może nie być wystarczającej płynności, aby zrealizować zlecenie po żądanej cenie, co spowodowałoby, że zostałoby ono zrealizowane po kolejnej dostępnej niższej cenie. Jeśli wartość zlecenia nie jest znacząca, różnica w cenie może zostać niezauważona. Poślizg może stać się poważnym problemem, gdy składane są duże zlecenia.

❌ W niektórych przypadkach płynność zapewniona przez giełdę może być niewystarczająca do wsparcia popytu na kryptowaluty. W rezultacie wielu ekspertów doszło do przekonania, że niektóre zgłoszone wolumeny mogą być fałszywe lub przesadzone.

Zlecenia z limitem są dobrą opcją dla inwestorów, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoją strategią handlową.

Zlecenia z limitem

Jak działa zlecenie rynkowe?
Co to jest zlecenie rynkowe i zlecenie z limitem ceny?

Zlecenie kupna lub sprzedaży kryptowaluty po określonej cenie jest określane jako zlecenie z limitem. Jest to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto może poczekać na osiągnięcie ceny docelowej.

Plusy typów zamówień kryptowalut

✅ Zlecenia limitowe w kryptowalutach są bardzo podobne do zleceń limitowych w innych aktywach. Dają więcej swobody jeśli chodzi o cenę i ilość oraz pozwalają traderom ustalić cenę minimalną.

✅ Inwestorzy mogą przyjąć zlecenie otwarte innego inwestora na giełdzie lub złożyć zlecenie otwarte, które ktoś inny może wypełnić.

✅ Zlecenia z limitem dają inwestorom większą kontrolę i zarządzanie ryzykiem, pozwalając na ciągłe dostosowywanie pozycji.

Zlecenia Stop-Limit wyjaśnione
Zlecenie może być złożone tylko wtedy, gdy spełniona jest określona cena

Minusy

❌ Zlecenie może być złożone tylko wtedy, gdy spełniona jest określona cena, a nawet wtedy wykonanie nie jest gwarantowane lub może być zrealizowane tylko częściowo. Zlecenia przed złożeniem są szeregowane w kolejności według ceny. W rezultacie, po osiągnięciu ceny zakupu, polecenie może nadal nie zostać zrealizowane, ponieważ zostały złożone inne zlecenia na taką samą kwotę.

Ustawienie limitu ceny nieco powyżej rynkowej ceny sprzedaży lub poniżej rynkowej ceny kupna poziomów psychologicznych jest zalecaną strategią. Inni inwestorzy również mogą stosować tę strategię, dlatego ważne jest, aby sprawdzić księgi zleceń w celu zidentyfikowania cen, które nie reprezentują wielu zleceń, aby zwiększyć szanse na realizację.

Zlecenia składane z określoną ceną i ilością są znane jako “zlecenia z limitem”, w których zlecenie jest natychmiast wprowadzane do księgi zleceń i dodaje płynności na rynku.

Zlecenie z limitem a zlecenie stop

Co to jest Buy Stop Limit Order?
Jak działa zlecenie stop limit?

Zlecenie stop różni się od zlecenia z limitem tym, że ma z góry ustaloną cenę stop, która ma być osiągnięta tylko wtedy, gdy ustalona cena zostanie osiągnięta. Ponadto, ponieważ zlecenie z limitem nie może być widoczne do momentu jego uruchomienia, rynek może je zobaczyć, ale zlecenie stop może być widoczne dopiero po jego wystąpieniu.

zlecenia stop loss

Jak działa zlecenie stop limit?
Co robi zlecenie stop?

Zlecenie stop ma na celu kupno lub sprzedaż kryptowaluty po cenie rynkowej, gdy tylko osiągnie ona cenę stop. Instrukcja staje się zleceniem rynkowym i jest realizowana po następnym dostępnym kursie rynkowym.

Zlecenie stop-loss jest rodzajem transakcji, która chroni aktywa i ogranicza straty. Mogą one jednak nie zostać zrealizowane, nawet jeśli cena docelowa zostanie osiągnięta, podobnie jak zlecenia z limitem.

Zlecenia stop mogą być zleceniami rynkowymi lub zleceniami z limitem. Zlecenie market stop jest aktywowane, gdy cena osiągnie określony cel (cenę stop), w tym przypadku jest ono realizowane od razu. Zlecenia stop-limit są bardziej skomplikowane i wymagają dalszych wyjaśnień; jednakże udzielimy ich poniżej.

Zlecenia Stop-Limit.

Limit Order vs. Stop Order: Jaka jest różnica?
Zlecenie stop-limit – przegląd, zasada działania

Zlecenie stop-limit jest bardziej złożonym rodzajem zlecenia. Jest to zlecenie stop i limit połączone w celu zminimalizowania ryzyka. Zlecenia stop-limit są często używane przez inwestorów do blokowania zysków lub zapobiegania stratom.

Zlecenie stop-limit nie jest realizowane natychmiast i obejmuje dwa poziomy cenowe: 

  1. Cena stop konwertuje zlecenie na zlecenie kupna lub sprzedaży;
  2. Cena graniczna określa najwyższą cenę, jaką traderzy są skłonni zapłacić, aby kupić kryptowalutę, lub najniższą cenę, jaką są skłonni zapłacić, jeśli sprzedają. 

Zlecenia stop-limit są podobne do zleceń z limitem, ale dają inwestorowi jeszcze większą swobodę.

Zlecenie stop-limit zostaje zrealizowane po osiągnięciu ceny stop, a działalność handlowa jest kontynuowana do momentu zrealizowania całego zlecenia. Korzyścią z ustalenia ceny stop jest to, że zlecenie nie zostanie zrealizowane po niższej cenie, co pozwala inwestorom na precyzyjną kontrolę nad tym, jak przebiega ich zakup lub sprzedaż na giełdzie.

Zlecenia Stop
Przegląd typów zleceń. Stop loss znaczenie

Cena stop to cena, po której aktywowane jest zlecenie zakupu bitcoinów. Na przykład, cena stop na zakup bitcoinów jest ustawiona na poziomie 60.000$, czyli w momencie wejścia zlecenia w życie. Jeśli trader uważa, że cena aktywów wzrośnie, może utworzyć maksymalny limit stopu w wysokości 60.100 dolarów, lub najwyższy

Załóżmy, że cena stop dla sprzedaży bitcoinów jest ustalona na poziomie 50 000 USD. Byłaby to cena aktywacji zlecenia sprzedaży, a jeśli inwestor uważa, że cena może znacznie spaść, mógłby ustanowić minimalną cenę stop na poziomie 49 500 USD, która byłaby najniższą możliwą ceną sprzedaży, aby uniknąć dużych strat.

Co to jest zlecenie Stop-Limit?
Giełdy kryptowalutowe walczą obecnie o traderów

Pros

✅ Zlecenie sprzedaży ze stop-limitem informuje inwestora o najniższej cenie, którą jest on skłonny zaakceptować. Jeśli całe zlecenie nie zostanie zrealizowane, pozostała część kwoty jest składana jako zlecenie otwarte na 49 500 USD.

✅ Zlecenia stop-limit są przydatne na rynkach kryptowalut, ponieważ pomagają zarządzać charakterystyczną dla nich wysoką zmiennością, pozwalając traderowi ograniczyć ryzyko.

Cons

❌ Zlecenia typu stop-limit, w przeciwieństwie do zleceń z limitem ceny, nie są natychmiast wprowadzane do arkusza zleceń. Zlecenie zostanie wprowadzone do arkusza dopiero po osiągnięciu określonej ceny, tak jak w przypadku zleceń z limitem. Zlecenia stop-loss mogą nie zostać zrealizowane lub zrealizowane częściowo.

Zlecenie Stop-Loss Definicja

Cena stop na zakup bitcoinów
Jaka jest różnica między zleceniem stop loss a zleceniem z limitem?

Zlecenie stop-loss w kryptowalucie jest kluczowym narzędziem zarządzania ryzykiem, ponieważ natychmiast kończy pozycję, gdy cena osiągnie określony poziom.

Pros

✅ Zlecenia stop-loss to rodzaj zlecenia, w którym cena jest automatycznie zmniejszana, gdy osiągnie określony poziom. Zlecenia stop-loss są korzystne na bardzo zmiennym rynku kryptowalut, podobnie jak zlecenia stop-loss.

✅ Zlecenia stop-limit, które można zaprogramować tak, by pozostawały otwarte przez określoną ilość czasu po wykryciu nienaturalnie dużej fluktuacji cenowej, a następnie automatycznie się zamykały, są jednym ze sposobów, w jaki profesjonalni traderzy wykorzystują zlecenia z limitem. Mogą one pomóc w zarządzaniu portfelem kryptowalut, zwłaszcza jeśli prowadzisz day trading. Ponieważ pozwalają one traderom skupić się na czymś innym, podczas gdy z dala

✅ Stop lossy mogą być również wykorzystywane do ograniczania zysku. Na przykład, jeśli traderzy chcą sprzedać kryptowalutę w momencie, gdy scenariusz trendu wskazuje, że cena znacząco dołuje, czyli gwałtownie opada, cena stop powinna być ustawiona na poziomie 50 000 USD, a poziom straty na 49 500 USD, aby zminimalizować straty.

✅ Traderzy, którzy mają duże doświadczenie, zazwyczaj dostosowują swój stop loss wyżej lub niżej w zależności od tego, czy rynek jest w trendzie wzrostowym czy spadkowym. Traderzy mogą używać adaptacyjnego systemu zarządzania handlem, aby ograniczyć straty.

Stop-Loss Order Definicja
Jak działa stop loss?

Cons

❌ Zlecenia stop mają dwie główne wady: (1) ich saldo jest ustalone i nie mogą być wykorzystane do innych działań oraz (2) są automatycznie wyłączane po osiągnięciu przez rynek określonej ceny. Przydzielenie części środków do zlecenia stop-loss, a innych do różnych transakcji może pomóc w uniknięciu tego problemu.

❌ Zlecenia stop loss są również podatne na poślizg, tak jak zlecenia rynkowe.

Jaki jest najlepszy czas na składanie zamówień?

Czas ważności zlecenia kryptowalutowego określa, jak długo polecenie będzie aktywne, zanim zostanie wykonane lub wygaśnie. Ustawienie zlecenia w oparciu o określone parametry czasowe pozwala handlowcom śledzić wzorce i przewidywania rynku kryptowalut, zwłaszcza jeśli używają krytycznych wskaźników handlowych, takich jak średnie ruchome, które są niezwykle wrażliwe na tempo.

Terminy ważności dla różnych zamówień

Co to jest Stop Loss Stop Limit
Czy zlecenia na rynku kryptowalut wygasają?
  • Jest to sytuacja, w której inwestor określa datę wygaśnięcia transakcji. Jest to również określane jako zlecenie “GTC” lub “Good Til Cancled”. Do tego czasu będzie ono zapisane w arkuszu zleceń i pozostanie aktywne.
  • Natychmiastowy lub anulowany (IOC): traderzy kryptowalut mogą dokonać tego zakupu w celu natychmiastowej dostawy. Jeśli nie zostanie natychmiast wypełniony, zostanie automatycznie anulowany i usunięty z księgi zamówień. Ten typ zamówienia pozwala traderowi wykorzystać minimalną ilość dostępnej płynności do szybkiej realizacji, a każda pozostała niewypełniona część zostanie natychmiast anulowana.
  • Zamówienie Anuluj lub Usuń (FOC): Poprzednie zamówienie IOC sugeruje, że transakcja kryptowalutowa zostanie zakończona, jeśli cała kwota może zostać dopasowana; podczas gdy wykonanie lub anulowanie sugeruje, że zakup nastąpi tylko wtedy, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione. Jeśli nie, zostanie on automatycznie anulowany.
rodzaje zleceń
Jeśli chcesz, możesz tworzyć własne zamówienia

Ten rodzaj zlecenia jest dla handlowców kryptowalut, którzy nie chcą ryzykować posiadania częściowej transakcji, jeśli skończą z maleńką pozycją na aktywie. Jeśli system nie wykona całego zlecenia natychmiast, anuluje je całkowicie.

Jeśli chcesz, możesz tworzyć własne zamówienia

Jeśli chcesz, możesz tworzyć własne zamówienia. W miarę jak rynek kryptowalut ewoluuje, ważne jest, abyś był elastyczny w swoich podejściach inwestycyjnych. W 2024 roku zauważamy rozwój nowych strategii handlowych i narzędzi, które mogą znacząco wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.

Jeśli zależy Ci na szybkim inwestowaniu w kryptowaluty lub uczestniczeniu w codziennym handlu, warto poszerzyć swoją wiedzę o rodzajach zleceń, zwłaszcza o te, które stały się bardziej istotne w ostatnich latach. W drugiej połowie roku 2023 i w 2024 roku, widzimy wzrost znaczenia zleceń typu “stop loss” jako narzędzia zarządzania ryzykiem.

Zapoznanie się z tym rodzajem zlecenia może pomóc Ci w ochronie swojego kapitału w przypadku nagłych ruchów cenowych. Zlecenia stop loss automatycznie sprzedają Twoje aktywa, gdy cena spadnie do określonego poziomu, minimalizując potencjalne straty.

Pamiętaj, że śledzenie najnowszych trendów i narzędzi na rynku kryptowalut jest kluczowe dla skutecznej strategii inwestycyjnej.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject