Zainteresowanie amerykańskich firm kryptowalutami rośnie pomimo wyzwań!

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

W niedawnej ankiecie Paxos 99% respondentów wskazało, że ich firmy zintensyfikowały swoje zainteresowanie projektami kryptowalutowymi i blockchain w 2023 r. w porównaniu z poprzednimi latami.

Ustalenia Paxos, firmy zajmującej się kryptowalutami, podkreśliły, że 99% amerykańskich firm świadczących usługi finansowe objętych badaniem położyło równoważny lub większy nacisk na projekty kryptograficzne w bieżącym roku w porównaniu z poprzednimi latami.

Paxos przeprowadził ankietę wśród 400 dyrektorów firm świadczących usługi finansowe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z których każda może pochwalić się bazą użytkowników wynoszącą co najmniej pięć milionów i aktywami zarządzanymi w wysokości 50 miliardów dolarów lub rocznym wolumenem płatności w wysokości 50 miliardów dolarów.

Zgodnie z raportem “2023 Enterprise Digital Asset Adoption Report”, pomimo powszechnego zainteresowania przyjęciem technologii zasobów cyfrowych, firmy zmagają się z różnymi barierami i wyzwaniami. Aż 56% respondentów wskazało złożoność wdrożenia jako główną przeszkodę utrudniającą uruchomienie rozwiązania kryptograficznego. Paxos skomentował:

“Odporność aktywów cyfrowych i technologii blockchain w obliczu wydarzeń rynkowych, wyzwań gospodarczych i potrzeby większej jasności regulacyjnej odzwierciedla fakt, że firmy zinternalizowały wartość technologii w perspektywie długoterminowej”.

Wykres przedstawiający wzrost zainteresowania amerykańskich firm kryptowalutami i projektami blockchain w 2023 r.
Wykres wzrostu kryptowalut w USA w 2023 r.

Odnosząc się do wyzwań związanych z infrastrukturą kryptograficzną, Jonathan Anastasia, dyrektor wykonawczy Mastercard, podkreślił w raporcie, że współpraca z firmą kryptograficzną okazała się korzystna. “Infrastruktura jest trudna. Musieliśmy poszukać rodzimego gracza w tej przestrzeni z głęboką wiedzą, aby połączyć firmy w tej podróży”.

W raporcie stwierdzono ponadto, że 51% respondentów uznało zmienność rynku za główną przeszkodę w realizacji projektów kryptograficznych lub blockchain, podczas gdy 43% wymieniło koszt finansowy wdrożenia jako istotną przeszkodę.

Pomimo tych przeszkód, mniej niż 2% respondentów badania stwierdziło, że brak wiary w korzyści płynące z blockchain stanowił przeszkodę w ich postępach.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject