UE zakazuje anonimowych portfeli kryptowalutowych

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

W ramach ostatnich istotnych zmian regulacyjnych w Unii Europejskiej (UE) podjęto decyzję o wprowadzeniu zakazu transakcji kryptowalutowych kierowanych do “hostowanych portfeli” z anonimowych portfeli kryptowalutowych z własnym depozytem. Posunięcie to jest kluczową częścią nowo wprowadzonego na kontynencie zestawu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Główna Komisja Parlamentu Europejskiego wyraziła zgodę na ten zakaz 19 marca, a decyzją tą podzielił się Patrick Breyer w swoim poście.

Patrick Breyer, który jest członkiem Parlamentu Europejskiego reprezentującym Deutsch Piraten Partei, wyraził swój sprzeciw wobec tej decyzji. Wraz z Gunnarem Beckiem z partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) opowiedział się przeciwko zatwierdzeniu tego zakazu przez większość.

Wyniki głosowania głównej komisji Parlamentu Europejskiego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Źródło: Piraten Partei

Najnowsze przepisy UE dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy: Nowe ograniczenia dotyczące transakcji gotówkowych i kryptowalutowych

Nowo przyjęta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy wprowadza surowe przepisy dotyczące niektórych progów płatności gotówkowych i wszystkich form anonimowych transakcji kryptograficznych. Zgodnie z dyrektywą, transakcje gotówkowe przekraczające 10 000 euro będą uznawane za nielegalne, podobnie jak anonimowe transakcje gotówkowe powyżej 3 000 euro.

Tekst legislacyjny dotyczy w szczególności transakcji z anonimowych portfeli kryptowalutowych do usługodawców, co ma na celu zacieśnienie pętli na tego rodzaju działalności finansowej.

Firma prawnicza Dillon Eustace z siedzibą w Irlandii zauważyła, że zatwierdzony pakiet AML ma być stosowany trzy lata po jego formalnym przyjęciu. Oczekuje się jednak, że przepisy te zostaną w pełni wdrożone przed przewidywanym terminem ich egzekwowania.

Niezależny dziennikarz L0la L33tz zauważył, że przepisy, pomimo ich zatwierdzenia przez wiodące komisje Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie będą wymagały dodatkowych kroków ratyfikacyjnych, zanim staną się wykonalne.

Pogląd Breyera na zakaz obrotu gotówką i kryptowalutami

Dr Breyer wyraził sceptycyzm co do potencjału tych przepisów do skutecznego zwalczania przestępczości. Podkreślił również znaczenie anonimowych płatności jako kamienia węgielnego dla zabezpieczenia indywidualnej autonomii finansowej.

Ogólny zakaz anonimowych płatności miałby w najlepszym razie minimalny wpływ na przestępczość, ale pozbawiłby niewinnych obywateli wolności finansowej. (…) Mamy prawo płacić i przekazywać darowizny online bez rejestrowania naszych osobistych transakcji”.

Patrick Breyer

Co więcej, przedstawiciel Piraten Partei rzucił światło na niekorzystne konsekwencje gospodarcze i społeczne, które mogą wynikać z delegalizacji suwerennych metod płatności.

“Ta wojna UE z gotówką będzie miała paskudne reperkusje! Przez tysiące lat społeczeństwa na całym świecie żyły z chroniącą prywatność gotówką. Wraz z postępującą likwidacją gotówki pojawia się groźba ujemnych stóp procentowych i ryzyko odcięcia przez banki podaży pieniądza w dowolnym momencie. Uzależnienie od banków rośnie w alarmującym tempie. Ten rodzaj finansowego pozbawienia praw obywatelskich musi zostać powstrzymany”.

Patrick Breyer

Opinia publiczna UE na temat ograniczeń AML dotyczących transakcji gotówkowych i kryptowalutowych

Zastanawiając się nad przeszłością, należy zauważyć, że obywatele europejscy w przeszłości sprzeciwiali się wszelkim ograniczeniom dotyczącym transakcji gotówkowych. Znaczący sprzeciw opinii publicznej miał miejsce w 2017 r., kiedy Komisja zwróciła się o opinię publiczną na temat propozycji ograniczenia płatności gotówkowych.

Jego zdaniem, “ponad 90% respondentów opowiedziało się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Respondenci uznali anonimowe płatności gotówką za “podstawową wolność osobistą” i stwierdzili, że “ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych są nieskuteczne w osiąganiu potencjalnych celów (walka z działalnością przestępczą, terroryzmem, uchylaniem się od opodatkowania)”.

Specjalista ds. szarej strefy Friedrich Schneider wyraził przekonanie, że jest mało prawdopodobne, aby te środki regulacyjne znacząco wpłynęły na działalność przestępczą, spodziewając się jedynie marginalnego efektu.

Przemyślenia końcowe

Podsumowując, uchwalenie nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy zasadniczo ograniczy transakcje kryptowalutowe za pośrednictwem portfeli powierniczych do wyznaczonych “podmiotów zobowiązanych”.

Sieci kryptowalut są zasadniczo pozbawione uprawnień, umożliwiając każdemu wygenerowanie kryptograficznego klucza prywatnego w celu uzyskania nieograniczonego dostępu do systemu. Ta fundamentalna zasada podkreśla demokratyzujący potencjał kryptowalut do oferowania sprawiedliwego, otwartego i dostępnego systemu finansowego, pomijając wszelkie formy dyskryminacji użytkowników.

Niedawne zatwierdzenie przepisów wywołało znaczącą debatę wśród ekspertów i zwolenników wolności finansowej, a wielu z nich uważa je za znaczący cios dla podstawowych praw człowieka. Dialog rozszerzył się na platformy mediów społecznościowych, takie jak X (dawniej Twitter), gdzie pojawiają się porównania do dystopijnego społeczeństwa przedstawionego przez George’a Orwella w jego uznanej powieści “1984”.

W miarę jak Unia Europejska i jej państwa członkowskie zastanawiają się nad konsekwencjami tego zatwierdzenia legislacyjnego, narastają spekulacje dotyczące politycznej determinacji Parlamentu Europejskiego, aby utrzymać swoje stanowisko w tej sprawie w przyszłości.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject