Typy zleceń handlowych | Zlecenie rynkowe, zlecenie z limitem i typy zaawansowane

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Niniejszy artykuł omawia różne rodzaje zleceń handlowych wykorzystywanych przez inwestorów i traderów na rynkach finansowych. Omawiamy zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem i bardziej zaawansowane typy, takie jak zlecenia stop-limit i trailing-stop. 

Ponadto, ich charakterystyka, zalety i wady pomagają w podejmowaniu decyzji i efektywnym zarządzaniu ryzykiem. 

Kluczowe wnioski

 • Zlecenia rynkowe są realizowane natychmiast bez gwarantowanej ceny, idealne do szybkich transakcji na płynnych rynkach. 
 • Zlecenia limitowane pozwalają inwestorom ustawić żądaną cenę, ale nie zawsze mogą zostać zrealizowane. 
 • Zlecenia kupna stop-limit i sprzedaży stop-limit uruchamiają się po ustalonej cenie, a następnie zamieniają się w zlecenia z limitem, pomagając inwestorom wejść na rosnące rynki lub chronić zyski. 
 • Zlecenia stop-loss stają się zleceniami rynkowymi w celu ograniczenia strat po osiągnięciu określonej ceny.
 • Zlecenia z limitem stop-loss oferują precyzyjne ceny sprzedaży, ale istnieje ryzyko, że nie zostaną zrealizowane.
 • Zlecenia trailing-stop automatycznie dostosowują się, aby zablokować zyski, gdy ceny zmieniają się korzystnie. 

Zamówienie rynkowe

Zlecenie rynkowe

Zlecenie rynkowe jest jednym z podstawowych typów zleceń handlowych wykorzystywanych przez inwestorów i traderów na różnych rynkach finansowych, w tym na giełdach akcji, forex i kryptowalut. Zlecenia rynkowe są realizowane niemal natychmiast i są używane, gdy szybkość jest priorytetem w stosunku do ceny.

Charakterystyka zleceń rynkowych

Oto kilka kluczowych cech zleceń rynkowych:

 • Natychmiastowa realizacja: Zlecenia rynkowe są wykonywane tak szybko, jak to możliwe, co jest idealne, gdy chcesz natychmiast wejść lub wyjść z pozycji.
 • Brak gwarancji ceny: Chociaż zlecenia rynkowe są wypełniane szybko, nie ma gwarancji ceny wykonania, szczególnie na szybko zmieniających się lub niepłynnych rynkach.
 • Najlepsze dla płynnych rynków: Działają najlepiej na bardzo płynnych rynkach, gdzie spread bid-ask jest wąski, minimalizując koszty związane z natychmiastową realizacją.

Przykład ze świata rzeczywistego

Wyobraź sobie, że chcesz nabyć akcje spółki XYZ, których cena wynosi obecnie 50 USD. Składasz zlecenie rynkowe na 100 akcji. Zlecenie jest realizowane natychmiast, a użytkownik otrzymuje akcje po najlepszej dostępnej cenie, która może być nieco wyższa lub niższa od 50 USD, w zależności od płynności rynku i bieżącego popytu.

Zalety i wady

Poniżej przedstawiono niektóre z kluczowych zalet i wad korzystania ze zleceń rynkowych:

Zalety:

 • Prostota: Zlecenia rynkowe są proste do wykonania, dzięki czemu są dostępne dla wszystkich inwestorów.
 • Szybkość: Pozwalają one na szybką realizację zleceń, co ma kluczowe znaczenie na niestabilnych rynkach, gdzie ceny szybko się zmieniają.

Wady:

 • Poślizg: Na niestabilnych lub niepłynnych rynkach cena końcowa może różnić się od ceny ostatniej transakcji, co powoduje poślizg.
 • Brak kontroli nad ceną: Traderzy nie mają kontroli nad ceną wykonania, co może być problematyczne na szybko zmieniających się rynkach.

Limit Order

W przeciwieństwie do zleceń rynkowych, które są realizowane natychmiast po najlepszej dostępnej bieżącej cenie rynkowej, zlecenia z limitem dają większą kontrolę nad ceną, po której transakcja zostanie zrealizowana. Ten rodzaj zlecenia jest korzystny na niestabilnych rynkach lub podczas handlu papierami wartościowymi o mniejszej płynności.

Jak działają zlecenia z limitem ceny?

Podczas składania zlecenia z limitem ceny inwestorzy ustalają określony limit ceny – maksymalną cenę, jaką są skłonni zapłacić przy zakupie akcji lub minimalną cenę, jaką są gotowi zaakceptować przy sprzedaży. Zlecenie może zostać zrealizowane, jeśli cena rynkowa osiągnie lub będzie wyższa od określonej ceny limitu.

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących zleceń z limitem ceny:

 • Zlecenie Buy Limit: Ustawiasz cenę zakupu poniżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie jest realizowane tylko wtedy, gdy cena kryptowaluty przekroczy określony limit.
 • Zlecenie limitu sprzedaży: Ustawiasz cenę sprzedaży powyżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie jest realizowane tylko wtedy, gdy cena papieru wartościowego wzrośnie do określonego limitu lub wyższego.

Zalety zleceń z limitem ceny

Poniżej przedstawiamy kilka zalet i wad korzystania ze zleceń z limitem ceny w handlu: 

Zalety:

 • Kontrola ceny: Inwestorzy mają lepszą kontrolę nad ceną, po której realizowana jest transakcja.
 • Efektywność kosztowa: Pomaga uniknąć poślizgu, który jest różnicą między oczekiwaną ceną a ceną, po której jest wykonywana.
 • No Unwanted Fills: Chroni przed kupnem za więcej lub sprzedażą po niższej cenie niż zamierzona.

Wady:

 • Brak gwarancji realizacji: Zlecenie może nie zostać zrealizowane, jeśli cena rynkowa nie osiągnie limitu.
 • Częściowe wypełnienia: Na szybko zmieniającym się rynku, tylko część zlecenia może zostać zrealizowana, jeśli w ogóle.
 • Koszt okazji: Możesz przegapić inne okazje handlowe czekając, aż cena osiągnie Twój limit.

Dodatkowe typy zamówień

Podczas omawiania typów zleceń handlowych, kluczowe jest zrozumienie, że poza podstawowymi zleceniami rynkowymi i limitowanymi, istnieją bardziej zaawansowane typy, które mogą zaoferować inwestorom większą kontrolę nad ich transakcjami. Te zaawansowane zlecenia odgrywają kluczową rolę na niestabilnych rynkach, takich jak handel kryptowalutami, gdzie ceny szybko się zmieniają.

Zlecenie Buy Stop-Limit

Zlecenie buy stop limit

Zlecenie Buy Stop-Limit to zlecenie kupna kryptowaluty po określonej cenie (cenie stop) lub wyższej, ale dopiero po osiągnięciu lub przekroczeniu określonej ceny stop. Ten typ zlecenia jest używany, gdy inwestor spodziewa się, że koszt aktywa wzrośnie po osiągnięciu określonego poziomu. 

Oto jak to działa:

 • Aktywacja: Zlecenie jest nieaktywne, dopóki cena rynkowa nie osiągnie ceny stop.
 • Wykonanie: Po aktywacji staje się ograniczonym zleceniem kupna po ograniczonej cenie.

Przykład: Wyobraź sobie, że śledzisz kryptowalutę, której cena wynosi obecnie 200 USD. Uważasz, że jeśli jej cena przekroczy 210 USD, będzie ona nadal rosnąć. Możesz ustawić zlecenie Buy Stop-Limit z ceną stop 210 USD i ceną limit 215 USD. Jeśli cena osiągnie 210 USD, Twoje zlecenie zostanie aktywowane, ale kupisz aktywa tylko wtedy, gdy możesz to zrobić za 215 USD lub mniej.

Zlecenie Stop-Limit sprzedaży

Zlecenie stop limit sprzedaży

Odwrotnie, zlecenie Sell Stop-Limit to zlecenie handlu papierami wartościowymi po określonej cenie (cena limit) lub wyższej, ale dopiero po osiągnięciu lub przekroczeniu określonego poziomu ceny (cena stop). Ten rodzaj zlecenia pomaga inwestorom chronić zyski lub ograniczać straty. 

Oto jak to działa:

 • Aktywacja: Zlecenie staje się aktywne tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie cenę stop.
 • Wykonanie: Gdy zlecenie jest aktywne, staje się zleceniem z limitem sprzedaży po cenie z limitem lub wyższej.

Przykład: Załóżmy, że posiadasz kryptowalutę, której cena wynosi obecnie 300 USD. Aby chronić swoją inwestycję, składasz zlecenie Sell Stop-Limit z ceną stop 290 USD i ceną limit 285 USD. Jeśli cena spadnie do 290 USD, zlecenie zostanie aktywowane, a system podejmie próbę sprzedaży aktywów za 285 USD lub więcej.

Zlecenie Stop-Loss

Zlecenie stop loss

Zlecenie stop-loss jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem, które pozwala inwestorom ograniczyć potencjalne straty na pozycji. Jest to zlecenie handlowe mające na celu sprzedaż aktywów po określonej cenie, znanej jako cena stop. Ten typ zlecenia jest szeroko stosowany na różnych rynkach, w tym na rynku akcji, forex i kryptowalut.

Kluczowe cechy zlecenia Stop-Loss:

 • Automatyczna realizacja: Po osiągnięciu ceny stop, zlecenie stop-loss staje się zleceniem rynkowym i jest realizowane po następnej dostępnej cenie.
 • Zarządzanie ryzykiem: Pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem poprzez ograniczanie potencjalnych strat.
 • Kontrola emocji: Zapobiega emocjonalnemu podejmowaniu decyzji poprzez ustawienie z góry określonych punktów wyjścia.

Limit Stop-Loss

Zlecenie stop-loss limit jest odmianą zlecenia stop-loss, które określa dwie ceny: cenę stop i cenę limit. Gdy cena stop jest aktywna, zlecenie staje się zleceniem z limitem, a nie zleceniem rynkowym. Oznacza to, że aktywa zostaną sprzedane tylko po cenie limitu lub, lepiej, zapobiegając poślizgowi, gdy zlecenie zostanie wypełnione po najniższej cenie niż oczekiwano.
Zalety:

 • Precyzja: Zapewnia, że aktywa są sprzedawane po określonej cenie lub lepszej.
 • Kontrola: Oferuje większą kontrolę nad ceną, po której realizowane jest zlecenie.

Wady:

 • Brak gwarancji realizacji: Zlecenie może nie zostać zrealizowane, jeśli cena rynkowa przekroczy limit ceny.
 • Mniej użyteczne na szybko zmieniających się rynkach: Na bardzo niestabilnych rynkach cena może szybko przekroczyć cenę limitu, co prowadzi do niezrealizowanych zleceń.

Zamówienie końcowe

Zlecenie trailing-stop to specjalne zlecenie stop-loss, które zmienia się automatycznie. Utrzymuje ono cenę stop o określony procent lub kwotę w dolarach poniżej ceny rynkowej, dostosowując się do zmian cen na korzyść inwestora. Pozwala to inwestorom chronić zyski, dając jednocześnie miejsce na wzrost pozycji.

Zalety zleceń Trailing-Stop:

 • Zabezpiecza zyski: Automatycznie podnosi cenę stop wraz ze wzrostem ceny aktywa, zabezpieczając zyski.
 • Elastyczność: Umożliwia wzrost wartości aktywów bez ograniczania potencjalnych zysków.

Ostatnie słowa na temat typów zleceń kryptowalutowych

Traderzy mają różne opcje zleceń przy zakupie lub sprzedaży kryptowalut, z których każda ma swoje wady i zalety. Zlecenia rynkowe są szybkie, ale nie gwarantują ceny, podczas gdy zlecenia z limitem ustalają cenę, ale mogą nie zostać zrealizowane. Zlecenia stop-limit i trailing-stop pomagają zarządzać ryzykiem i blokować zyski. 

Traderzy muszą rozumieć te zlecenia, aby podejmować mądre decyzje w oparciu o swoją strategię, poziom ryzyka i rynek. Mądre korzystanie z tych zleceń może pomóc inwestorom kontrolować swoje transakcje, zarządzać ryzykiem i osiągać lepsze wyniki w handlu. 

FAQ o typach zleceń kryptowalutowych

Co oznaczają terminy “typy zleceń” w handlu kryptowalutami?

Typy zleceń w handlu kryptowalutami odnoszą się do instrukcji, których inwestorzy mogą użyć do kupna lub sprzedaży kryptowalut na giełdzie. Typowe rodzaje zleceń obejmują zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem, zlecenia stop i zlecenia stop-limit, z których każde ma określone warunki realizacji.

Który typ zlecenia jest najczęściej używany przy zakupie kryptowaluty?

Najczęściej używanym typem zlecenia przy zakupie kryptowaluty jest zlecenie rynkowe.

Czy istnieją bardziej zaawansowane typy zleceń w świecie handlu kryptowalutami?

Tak, istnieją zaawansowane typy zleceń w handlu kryptowalutami, takie jak zlecenia stop-loss, take-profit, trailing stop, iceberg i OCO (one-cancels-the-other).

Co to jest zlecenie rynkowe a zlecenie z limitem ceny?

Zlecenie rynkowe to instrukcja natychmiastowego kupna lub sprzedaży papieru wartościowego po bieżącej cenie. Zlecenie z limitem to instrukcja kupna lub sprzedaży tylko po cenie określonej przez inwestora.

Jaka jest wada zlecenia rynkowego?

Wadą zlecenia rynkowego jest to, że nie może ono zagwarantować ceny transakcji, potencjalnie prowadząc do kupna wyższej lub sprzedaży niższej niż oczekiwano na niestabilnych rynkach.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject