Tokenomika w grach – przewodnik dla początkujących

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Tokenomika tworzy strukturę ekonomiczną i funkcję gier. Tokenomika reguluje tworzenie, dystrybucję i wykorzystanie tokenów w grze, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaangażowania graczy i zapewnienia dobrze prosperującej gospodarki w grze. 

Niniejszy przewodnik oferuje kompleksowy przegląd dla początkujących, którzy chcą zrozumieć podstawy tokenomiki w grach kryptograficznych.

Co to jest Crypto Tokenomics?

Tokenomika to termin odnoszący się do projektu i struktury ekonomicznej kryptowaluty lub tokena. Koncentruje się na szerokim zakresie czynników, w tym podaży i popycie, całkowitej liczbie tokenów, dystrybucji tokenów oraz użyteczności lub celu tokena.

Dobrze zaprojektowana struktura tokenomiki może zapewnić odpowiednie zachęty dla ludzi do korzystania z tokena, co może pomóc w adopcji i zwiększeniu wartości tokena. 

Odwrotnie, źle zaprojektowana struktura tokenomiki może prowadzić do braku zainteresowania użytkowników i spadku wartości tokena.

Dlaczego tokenomika jest ważna?

Dlaczego tokenomika jest ważna?

Tokenomika jest ważna z wielu powodów:

 • Pomaga określić wartość tokena. Struktura kryptowaluty tokenomics może wpływać na podaż i popyt na token, co z kolei może wpływać na jego cenę. Dobrze zaprojektowana struktura tokenomiki może sprawić, że token będzie bardziej wartościowy, podczas gdy źle zaprojektowana struktura tokenomiki może sprawić, że token będzie mniej wartościowy.
 • Pomaga przyciągnąć użytkowników i inwestorów. Token o silnej strukturze tokenomicznej będzie bardziej przyciągał użytkowników i inwestorów. Wynika to z faktu, że taki token jest bardziej wartościowy i ma jasny cel.
 • Pomaga promować zrównoważony wzrost. Wynika to z faktu, że taka struktura może zachęcić użytkowników do dalszego korzystania z tokena i może pomóc w zapobieganiu nadmiernej zmienności tokena.
 • Pomaga zapobiegać oszustwom i wyłudzeniom. Dobrze zaprojektowana struktura tokenomiki może pomóc w zapobieganiu oszustwom i nadużyciom, utrudniając złym podmiotom manipulowanie ceną tokena lub wykorzystywanie systemu.

Krótko mówiąc, tokenomika w kryptowalutach jest ważna, ponieważ może mieć znaczący wpływ na sukces lub porażkę kryptowaluty lub tokena. Rozumiejąc tokenomikę, można podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji.

Podstawowe modele tokenomiki

Istnieje szereg podstawowych modeli tokenomiki, które są powszechnie stosowane w przestrzeni kryptowalut. Każdy model ma swoje mocne i słabe strony, a najlepszy model dla konkretnego projektu będzie zależał od jego konkretnych celów i założeń.

Podstawowy tryb deflacyjny

Podstawowy model deflacyjny to model tokenomiki, który ma na celu stworzenie niedoboru poprzez usunięcie tokenów z obiegu. Zazwyczaj odbywa się to poprzez spalanie tokenów, co oznacza, że są one trwale niszczone. Spalanie tokenów może pomóc zwiększyć wartość pozostałych tokenów poprzez zmniejszenie podaży. Może to jednak również sprawić, że token będzie bardziej niestabilny, ponieważ będzie bardziej wrażliwy na zmiany popytu.

Odkup i spal

W modelu buyback and burn zespół projektowy okresowo odkupuje tokeny z rynku, a następnie je spala. Jest to sposób na zwiększenie wartości pozostałych tokenów poprzez zmniejszenie ich podaży. Może to być również sposób na generowanie przychodów dla zespołu projektowego.

Opłata za transakcję

W modelu burn on transaction niewielki procent tokenów użytych w transakcji jest spalany. Jest to sposób na stworzenie niedoboru i zwiększenie wartości tokena w czasie. Może to być również sposób na zachęcenie ludzi do korzystania z tokena, ponieważ zostaną za to nagrodzeni.

Model deflacji netto

Model deflacyjny netto to przykład tokenomiki, który łączy w sobie dwa lub więcej mechanizmów deflacyjnych. Może to pomóc w stworzeniu jeszcze większego niedoboru i zwiększyć wartość tokena. Przykładowo, projekt może wykorzystywać podstawowy model deflacyjny oraz model buyback and burn.

Najlepszy model tokenomiczny dla konkretnego projektu będzie zależał od jego konkretnych celów i założeń. Jednak wszystkie omówione powyżej modele mogą być skuteczne w tworzeniu wartości dla posiadaczy tokenów.

inflacyjny model sieci w tokenomice kryptowalutowej

Essential Token Mechanics

Essential token mechanics to podstawowe elementy, które określają wartość i funkcjonalność kryptowaluty lub tokena. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie każdego z nich.

Coins & Tokens

Coiny to natywne waluty cyfrowe zbudowane na własnych łańcuchach bloków, podczas gdy tokeny to aktywa cyfrowe utworzone na istniejących łańcuchach bloków (np. Ethereum) reprezentujące własność aktywów, użyteczność lub dostęp do usług.

Wydajność

Wymienialność odnosi się do zdolności tokena do łatwej wymiany z innym tokenem tego samego typu i wartości. 

Wymienialne tokeny, takie jak Solana (SOL) i Ethereum (ETH), nie są unikalne, a rynek określa ich wartość. 

Niewymienialne tokeny (NFT) są jednak unikalne i nie można ich wymieniać. Każdy NFT ma swoją odrębną charakterystykę i wartość, często związaną z cyfrową sztuką, przedmiotami w grze lub innymi przedmiotami kolekcjonerskimi. 

W związku z tym kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, są zamienne, podczas gdy NFT nie są.

Odkup i spal

Mechanizm buyback-and-burn to strategia tokenomiki stosowana w celu zmniejszenia podaży tokena w obiegu poprzez okresowe kupowanie tokena na otwartym rynku, a następnie niszczenie go, dzięki czemu token staje się bardziej rzadki.

To może być korzystne dla ekonomii gry, ponieważ może pomóc zwiększyć wartość pozostałych tokenów i uczynić je bardziej wartościowymi dla graczy.

Minting

Token minting odnosi się do tworzenia nowych tokenów na blockchainie, zazwyczaj poprzez inteligentne kontrakty. Wiąże się to z generowaniem i wydawaniem tokenów zgodnie z wcześniej określonymi zasadami, często wymagającymi zasobów obliczeniowych i mechanizmów walidacji.

Wstęp

Emisja tokenów to proces tworzenia i dystrybucji nowych tokenów na blockchainie. Można to zrobić za pomocą różnych metod, w tym:

 • Przedsprzedaż.Deweloperzy mogą sprzedawać tokeny wczesnym inwestorom, zanim token zostanie upubliczniony. Może to pomóc w pozyskaniu kapitału na projekt i wzbudzić zainteresowanie.
 • Pierwotne oferty publiczne (IPO). Tokeny mogą być notowane na giełdzie kryptowalut, umożliwiając każdemu ich kupno lub sprzedaż. Jest to podobne do obrotu akcjami na tradycyjnych giełdach.
 • Bezpośredni zakup. Deweloperzy mogą sprzedawać tokeny bezpośrednio użytkownikom za pośrednictwem swoich stron internetowych lub innych kanałów.
 • Nagrody. Tokeny mogą być przyznawane użytkownikom za udział w określonych działaniach, takich jak obstawianie, granie w gry lub zapewnianie płynności.
 • Airdrops. Tokeny mogą być rozdawane za darmo użytkownikom, zazwyczaj w nadziei na wygenerowanie zainteresowania i adopcji.

Spalanie

Token burning to proces trwałego usuwania tokenów z obiegu, zwykle wykonywany w celu zmniejszenia podaży i zwiększenia niedoboru. Można to zrobić automatycznie za pomocą inteligentnych kontraktów lub wysyłając je do niedostępnego portfela. Celem jest wywołanie efektu deflacyjnego, dzięki czemu pozostałe tokeny stają się bardziej wartościowe dla ich posiadaczy. Token burning może być wykorzystywany do zachęcania do korzystania z tokenów, zmniejszania zmienności i tworzenia bardziej stabilnej gospodarki tokenowej.

Inflacja

W kontekście blockchain inflacja odnosi się do stopniowego wzrostu całkowitej podaży tokenów w czasie. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak emisja tokenów, nagrody za stakowanie lub opłaty transakcyjne. Chociaż inflacja może z czasem zdewaluować tokeny, może być również wykorzystywana do zachęcania do korzystania z tokenów i ich adopcji.

Staking

Staking to proces, w którym użytkownicy blokują swoje monety lub tokeny w portfelu kryptowalutowym, aby wspierać bezpieczeństwo i działanie łańcucha blokowego Proof-of-Stake (PoS). W zamian za stakowanie swoich monet, użytkownicy otrzymują nagrody w postaci nowo wybitych monet lub części opłat transakcyjnych.

Skarb

Skarbiec to określony adres, który przechowuje kolekcję tokenów i zarządza dystrybucją tych tokenów w zdecentralizowany i przejrzysty sposób w oparciu o wcześniej zdefiniowane zasady. Celem skarbca jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu projektu poprzez zapewnienie mechanizmu finansowania przyszłego rozwoju, operacji i inicjatyw społeczności.

Głosowanie

Zarządzanie tokenami odnosi się do wytycznych i protokołów nadzorujących zarządzanie tokenami w danym ekosystemie. Posiadanie przejrzystego i dobrze zdefiniowanego modelu zarządzania ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów użytkowników. Ilustracją takiego modelu są zdecentralizowane autonomiczne organizacje (DAO), umożliwiające użytkownikom angażowanie się w procesy decyzyjne ekosystemu poprzez mechanizmy głosowania.

Pegging

Pegging cenowy to mechanizm, w którym wartość tokena jest powiązana z innym aktywem, takim jak waluta fiducjarna lub towar. Ma to na celu zapewnienie stabilności i przewidywalności tokena, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla inwestorów i użytkowników. Istnieje wiele różnych sposobów na wdrożenie powiązania cen, ale wszystkie mają ten sam cel, jakim jest utrzymanie stabilnej relacji między wartością tokena a wartością aktywów bazowych.

Wrapping & Bridging

Wrapping polega na konwersji tokena na jednym blockchainie na odpowiadający mu token na innym blockchainie, zachowując nienaruszoną wartość. Z drugiej strony, mostkowanie to proces wysyłania aktywów bezpośrednio z jednego blockchaina do drugiego, często za pośrednictwem inteligentnych kontraktów. Metody te zapewniają kompatybilność między łańcuchami, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie ich aktywów w różnych łańcuchach bloków.

tokenomika w grach kryptowalutowych

Przypadki użycia w grach

 • Axie Infinity to gra NFT, wykorzystująca natywny token AXS do motywowania graczy poprzez model “play-to-earn”. Gracze mogą zdobywać tokeny AXS poprzez różne działania, takie jak walka, rozmnażanie i stakowanie, wspierając tętniącą życiem ekonomię w grze.
 • CryptoKitties, to kolejna gra NFT, wykorzystująca unikalny mechanizm hodowlany, pozwalający graczom łączyć swoje koty NFT w celu stworzenia nowych, rzadszych. Wywołało to szał na rzadkie koty, zwiększając wartość natywnych tokenów ETH w grze.
 • The Sandbox, platforma wirtualnego świata, wykorzystuje swoje tokeny SAND, aby ułatwić transakcje w grze i własność nieruchomości. Gracze mogą kupować wirtualną ziemię, budować na niej i zarabiać na swoich dziełach za pomocą różnych środków, tworząc dynamiczny ekosystem.

Zaangażowanie uczestników w gry kryptowalutowe

Zaangażowanie uczestników w gry kryptowalutowe zależy od kombinacji czynników, w tym atrakcyjnej rozgrywki, innowacyjnej tokenomiki i wspierającej społeczności.

Dla graczy

Play-to-earn (P2E) to nowy model gier, który pozwala graczom zarabiać kryptowaluty lub inne cyfrowe aktywa poprzez granie w gry. Ma to potencjał, aby zmienić branżę gier, zapewniając graczom sposób na zarabianie na swoim czasie i wysiłku.

Play-for-fun (P4F) to tradycyjny model gier, w którym gracze grają w gry dla przyjemności i rozrywki. Gry P4F zazwyczaj nie są przeznaczone do zarabiania pieniędzy, a gracze nie zarabiają nic za swój czas lub wysiłek.

Dla deweloperów

Wewnętrzni deweloperzy, zazwyczaj zatrudniani przez studia gier lub firmy, posiadają głębokie zrozumienie wizji studia, docelowych odbiorców i infrastruktury technicznej. Przyczyniają się oni do głównego projektu gry, mechaniki rozgrywki i ogólnego doświadczenia użytkownika.

Zewnętrzni deweloperzy, z drugiej strony, wnoszą specjalistyczne umiejętności i wiedzę. Mogą specjalizować się w rozwoju blockchain, integracji NFT lub projektowaniu tokenomiki. Ich wkład poszerza zakres gry, zapewniając jej płynną integrację z ekosystemem kryptowalut.

Dla inwestorów

 • Backers to inwestorzy na wczesnym etapie projektów gier kryptograficznych, zapewniający kapitał w zamian za kapitał własny lub niższą cenę. Ponoszą oni znaczne ryzyko, licząc na potencjalnie wysokie zyski. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu branży kryptowalut i gier, koncentrują się na długoterminowym potencjale projektu.
 • Inwestorzy portfelowi, mniej podatni na ryzyko niż sponsorzy, inwestują w zdywersyfikowany zakres udanych projektów gier kryptograficznych. Dążą do umiarkowanych zwrotów w czasie, polegając na silnych zespołach i tokenomice. W przeciwieństwie do backersów, przyjmują oni bardziej praktyczne podejście, oceniając trendy rynkowe i potencjalne zwroty, zamiast angażować się w codzienne operacje.
 • Gubernatorzy aktywnie uczestniczą w zarządzaniu grami kryptograficznymi, posiadając tokeny z prawem głosu przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Pasjonując się grą i jej społecznością, przyczyniają się do kształtowania kierunku projektu, dostosowując go do swojej wizji długoterminowego zrównoważonego rozwoju.
 • Traderzy kryptowalut angażują się w kupowanie i sprzedawanie tokenów gier kryptograficznych, mając na celu czerpanie zysków z krótkoterminowych wahań cen. Chociaż nie są bezpośrednio zaangażowani w gry, odgrywają istotną rolę w zapewnianiu płynności rynku i ułatwianiu wymiany tokenów, polegając na analizie technicznej i nastrojach rynkowych przy podejmowaniu decyzji.

Rodzaje systemów tokenomicznych

Play-to-Earn (P2E) zmienia gry, umożliwiając graczom zarabianie kryptowalut lub zasobów cyfrowych podczas rozgrywki. W grach P2E zadania, takie jak wygrywanie bitew lub wykonywanie zadań, przynoszą tokeny, które można wymieniać na prawdziwe pieniądze. Te konkurencyjne, oparte na umiejętnościach gry oferują graczom osiągnięcia i własność, wspierając tętniącą życiem społeczność.

Projekty kryptowalutowe często wykorzystują tokenomikę, aby umożliwić posiadaczom głosowanie nad decyzjami, takimi jak plany rozwoju i alokacja funduszy. Posiadacze tokenów mogą otrzymać dodatkowe tokeny, udział w zyskach projektu, tworząc pasywny strumień dochodów i zachęcając do zatrzymania tokenów.

Sprzedaż tokenów, w ramach której projekty sprzedają tokeny w celu pozyskania kapitału, jest powszechna w przestrzeni kryptowalut. Chociaż zapewniają one finansowanie, niosą ze sobą ryzyko dla inwestorów, podkreślając znaczenie dokładnych badań przed uczestnictwem.

Źródła zewnętrzne. Niektóre projekty kryptograficzne generują przychody poprzez integrację z zewnętrznymi aplikacjami dApps lub rynkami NFT. Wprowadza to nie tylko nowy strumień dochodów, ale także zwiększa płynność tokenów dla projektu.

wyjaśnienie systemu tokenomiki

Wyzwania i zagrożenia w tokenomice gier

 • Wyzwania Tokenomiki. Tworzenie uczciwych i zrównoważonych systemów tokenomicznych ma kluczowe znaczenie, w obliczu takich kwestii jak zmienność cen, krótkoterminowe skupienie się na graczach i potencjalna centralizacja. Równoważenie potrzeb graczy, deweloperów i inwestorów zwiększa złożoność.
 • Wyzwania związane z rozgrywką. Integracja blockchain i tokenomiki stwarza wyzwania związane z rozgrywką, wymagając interakcji z inteligentnymi kontraktami i portfelami kryptowalut. Niektóre systemy mogą prowadzić do mniej przyjemnych doświadczeń w grach.
 • Regulacja i zarządzanie. Niepewność regulacyjna i skomplikowane struktury zarządzania stanowią przeszkodę dla gier opartych na blockchainie. Deweloperzy stają przed wyzwaniami związanymi z poruszaniem się po przepisach, podczas gdy zróżnicowane interesy interesariuszy komplikują zarządzanie.
 • Wyzwania społeczności. Budowanie dobrze prosperującej społeczności jest kluczowe, ale napotyka na sceptycyzm ze strony graczy niechętnych do zarządzania portfelami kryptowalutowymi. Spekulacyjny charakter rynków kryptowalut utrudnia budowanie zaufania.
 • Ogólne zagrożenia. Poza konkretnymi wyzwaniami, zagrożenia obejmują luki w zabezpieczeniach, zmieniający się status prawny i zmienność rynku. Potencjalne włamania, działania prawne i wahania wartości tokenów mają wpływ na graczy i inwestorów.

Pytanie o tokenomikę w grach

Czym jest tokenomika dla ekonomii gry?

Tokenomika dla ekonomii gry to ekonomiczny projekt gry, określający sposób tworzenia, dystrybucji i wykorzystania tokenów w grze.

Jakie są problemy związane z tokenomiką?

Problemy tokenomiki obejmują zmienność cen, krótkoterminowość, centralizację i złożoność rozgrywki.

Co to jest dobra tokenomika?

Dobra tokenomika jest uczciwa, zrównoważona i zachęca graczy do uczestnictwa i czerpania przyjemności.

Dlaczego potrzebujemy tokenomiki?

Potrzebujemy tokenomiki, aby stworzyć dobrze prosperującą gospodarkę w grze i zrównoważyć interesy różnych interesariuszy.

Jakie są kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, patrząc na tokenomikę?

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, patrząc na tokenomikę, obejmują dystrybucję tokenów, użyteczność, zarządzanie i zrównoważony rozwój ekonomiczny.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject