Stawki finansowania krypto: Co je określa i jak je dostosować, aby uzyskać większy zysk

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

⚡️ Czym jest stopa finansowania w przyszłości?

Stopy finansowania kryptowalut to płatności dokonywane regularnie między jednostkami na rynku wieczystych kontraktów terminowych. Ponieważ otwarte kontrakty futures nigdy nie wygasają, cena spot i cena otwartego kontraktu mogą się rozbiec. stopy funduszy inwestycyjnych stopy procentowe pomagają w synchronizacji tych cen. Jeśli stopa finansowania jest dodatnia, longi zapłacą shortom kwotę finansowania.

⚡️ Czym jest stopa finansowania kontraktu otwartego?

Cena otwartego kontraktu futures jest zbliżona do wartości indeksu, ponieważ stopy finansowania zamykają lukę między nimi. Zbliża się do cen spot i pokrywa część strat spowodowanych przez bezterminowość. Stopy finansowania są używane przez wszystkie giełdy instrumentów pochodnych kryptowalut dla kontraktów wieczystych, przy czym zwykłą jednostką są procenty.

⚡️ Czym jest finansowanie FTX?

Z perspektywy brokera finansowanie to gotówka, która została zainwestowana w celu otwarcia i zamknięcia transakcji. Płatności pomiędzy długimi i krótkimi pozycjami w perpetual futures dokonywane są co godzinę jako FTX Funding Transactions. Jeśli masz długą pozycję i TFX Funding był dodatni, będziesz musiał zapłacić tę część wielkości Twojej pozycji

Stopa procentowa funduszu wspólnego inwestowania

Stopy finansowania zbliżają koszt bezterminowego kontraktu futures do wartości indeksu. Pozwala to zbliżyć się do cen spot i wypełnić część luki spowodowanej przez czas trwania kontraktu bezterminowego.

Większość giełd instrumentów pochodnych kryptowalut wykorzystuje otwarte stawki finansowania krypto kontraktów, a najczęstszą proporcją jest procent.

Stopa finansowania jest konsekwencją aktywności rynkowej i może być wykorzystana do analizy rynku instrumentów pochodnych, stanowiąc jednocześnie kluczowy czynnik cenowy na rynku. Jednak korelowanie wysokich stóp finansowania z przyszłymi spadkami cen może być błędem. W warunkach hossy przeciętnie wysokim stopom finansowania towarzyszą zazwyczaj wyższe ceny.

Jaka jest stopa finansowania na Binance?
Co oznacza wskaźnik finansowania Bybit?

Możliwość częstszego handlu przy krótszych okresach posiadania.

Jakie czynniki wpływają na wysokość dofinansowania?

Zarówno stopa procentowa, jak i premia są składnikami stopy finansowania.

Stopa procentowa na Binance Futures jest stała i wynosi 0,03% dziennie (0,01% na interwał finansowania), z wyjątkiem kontraktów takich jak BNBUSDT i BNBBUSD, które mają przesuwną stopę procentową w wysokości 0%. Tymczasem premia zmienia się w zależności od różnicy w cenie między kontraktem wieczystym a ceną mark-to-market.

Jaka jest przyszła stopa finansowania?
Jaka jest stopa finansowania wieczystego?

Gdy rynek jest wyjątkowo zmienny, cena umowy bezterminowej i cena mark-to-market mogą się różnić. W takich okolicznościach premia odpowiednio rośnie lub spada.

Wysoka premia oznacza ogromny spread. Wąski spread między dwoma cenami wskazuje na niską premię.

Gdy stopa finansowania jest dodatnia, cena kontraktu bezterminowego jest większa niż cena mark-to-market, więc inwestorzy długich pozycji muszą płacić za pozycje krótkie. Ujemna stopa finansowania wskazuje, że cena kontraktu bezterminowego jest niższa niż cena mark-to-market, co oznacza, że krótkie pozycje kosztują długie.

Nastroje na rynku odgrywają ważną rolę

Stopa procentowa funduszy inwestycyjnych
Przewodnik dla początkujących po stawkach finansowania

Historycznie, stopy finansowania kryptowalut były nierozerwalnie związane z ogólnym trendem aktywów bazowych. Związek ten nie jest związkiem przyczynowo-skutkowym; raczej jest to związek korelacji. W okresie 30 dni korelacja między stopami finansowania a cenami spot BTC wyglądała następująco:

Jak widać na wykresie 1, stopy finansowania wzrosły prawie dwukrotnie od początku roku wraz ze wzrostem cen BTC. Traderzy skorzystali z wyższej stopy finansowania, aby otworzyć długie kontrakty otwarte, utrzymując ceny w synchronizacji z giełdami spot.

Cena akcji funduszu inwestycyjnego
stawki finansowania krypto BTC

Porównanie side-by-side historycznych stóp finansowania na platformach instrumentów pochodnych kryptowalut.

Kontrakty otwarte są obecnie dostępne na siedmiu najważniejszych platformach handlowych. Traderzy preferują platformy z najniższymi stawkami finansowania, ponieważ posiadanie niskiej stawki finansowania może mieć znaczący wpływ na zyski i straty. Oto krótkie spojrzenie na stawki finansowania kontraktów futures na bitcoin na głównych giełdach

Nieokreślone stopy finansowania dla kontraktów terminowych na kryptowaluty
Kurs jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

W sumie czołowe giełdy oferowały średnio 0,015 proc. finansowania. Na te stawki mają wpływ przesunięcia w cenie aktywów bazowych.

Według Skew, historyczne stopy finansowania Binance Futures są niższe niż średnia rynkowa, z medianą 0,0094 procent. Na przykład, podczas gdy inne platformy mogą pobierać dziesięć do 20 procent więcej za tę samą pozycję na Binance Futures, inwestor płaci 9,4 USD za pozycję o wartości 100 000 USD.

CO TO JEST INDEKS STRACHU I CHCIWOŚCI? JAKIE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA ZACHOWANIE CEN AKTYWÓW? ANALIZA NASTROJÓW W KRYPTOWALUTACH

Jak korzystać z dźwigni

Binance Futures pozwala na ręczne dostosowanie dźwigni dla każdego kontraktu. Aby wybrać kontrakt, przejdź do lewego górnego rogu strony i najedź myszką na bieżący (domyślnie BTCUSDT).

Aby zmienić dźwignię, przejdź do obszaru wprowadzania zleceń i zmień aktualną wielkość dźwigni (domyślnie 20x). Dostosuj suwak lub wprowadź liczbę za pomocą klawiatury, aby dostosować dźwignię, a następnie “Potwierdź.”

Co to jest negatywne stawki finansowania krypto?
Czym jest finansowanie w kryptowalucie?

Binance Futures Trading dla początkujących: Kompletny przewodnik dla nowicjuszy

Warto zauważyć, że im większy rozmiar twojej pozycji, tym mniejszą będziesz miał moc. Analogicznie, im bardziej malutka jest twoja pozycja, tym większą będziesz miał moc.

Warto również zauważyć, że stosowanie większego stopnia dźwigni wiąże się ze zwiększoną szansą na likwidację. Traderzy, którzy dopiero zaczynają, powinni dokładnie rozważyć wysokość stosowanej przez siebie dźwigni.

Cena udziału w funduszu wzajemnym
Czym jest open interest w kryptowalucie?

Jaka jest różnica między marking to market a poprzednią ceną?

Ostatnia cena Binance Futures i cena mark-to-market są używane w celu uniknięcia szczytów i niepotrzebnych likwidacji w okresach wysokiej zmienności.

Pojęcie “”ostatniej ceny”” jest zrozumiałe samo przez się. Wskazuje on poprzednią cenę, po której kontrakt został sprzedany. Mówiąc inaczej, ostatnia transakcja w historii handlu określa poprzednią cenę. Jest ona wykorzystywana do obliczania zrealizowanego PnL (zysku i straty).

Co to jest dobre oprocentowanie otwarte?
Czy wysokie odsetki otwarte są dobre?

Cena mark-to-market ma zapobiegać manipulacjom rynkowym. Jest ona obliczana przez wzięcie koszyka cen z kilku giełd spot i połączenie go z danymi finansowymi. Cena mark-to-market jest używana do obliczania cen likwidacyjnych i niezrealizowanego PnL.

Kiedy określasz typ zlecenia, które wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz, masz możliwość wyboru, czy chcesz użyć ostatniej ceny czy ceny mark-to-market jako wyzwalacza. Aby dokonać tej zmiany, przejdź do menu rozwijanego “Trigger” w dolnej części obszaru wprowadzania zleceń i wybierz preferowaną cenę.

Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy należy z nich skorzystać?

Stawki rynku pieniężnego Fidelity
Studium porównawcze transakcji kryptowalutowych i transakcji bankowych

Binance Futures pozwala inwestorom na składanie różnych zleceń, z których każde wymaga określonej strategii wykonania. Istnieje kilka rodzajów zleceń, które mogą być wykorzystane na Binance Futures:

  • Zlecenie z limitem ceny to zlecenie rynkowe, które ma określoną cenę graniczną. Kiedy składasz zlecenie z limitem, transakcja zostanie zrealizowana, jeśli wartość rynkowa osiągnie (lub przekroczy) Twoją cenę limitu. W rezultacie, możesz używać zleceń z limitem ceny, aby kupować po niższym kursie lub sprzedawać po wyższym kursie niż aktualne ceny rynkowe.
  • Zlecenie rynkowe Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie bieżącej. Jest ono realizowane w stosunku do zleceń z limitem ceny, które zostały wcześniej złożone w arkuszu zleceń. Kiedy składasz zlecenie rynkowe, płacisz prowizję jako market-sticker.
Jak wykorzystać dźwignię finansową do zarabiania pieniędzy?
Co jest lepsze zlecenie stop czy zlecenie z limitem?
  • Najprostszym podejściem do zrozumienia zlecenia stop-limit jest podzielenie go na cenę stop i cenę limitu. Cena stop jest ceną, po której aktywowane jest zlecenie z limitem, natomiast cena limitu jest kosztem zakupu uruchomionego zlecenia z limitem. W rezultacie, jak tylko Twoja cena stop zostanie osiągnięta, Twoje zlecenie z limitem zostanie złożone po cenie limitu (lub lepszej).
  • Chociaż cena stop i cena limitu są czasami takie same, nie jest to wymóg. Bezpieczniej jest ustawić cenę stop (cenę aktywacji) nieco powyżej ceny limitu dla zleceń sprzedaży lub nieco poniżej ceny limitu dla zleceń kupna. Zwiększa to szansę, że Twoje zlecenie z limitem zostanie zrealizowane po osiągnięciu ceny stop.
Co to są Stop Loss i Stop Limit?
Na czym polega zasada 1% w tradingu?
  • Zlecenie stop market jest specyficznym rodzajem zlecenia stop limit, które aktywuje się po osiągnięciu ceny stop. W porównaniu do zlecenia stop limit, działa ono w ten sam sposób. Jednak zamiast zatrzymywać handel na określonej ilości, jak w przypadku zwykłego zlecenia stop limit, po osiągnięciu ilości zatrzymanej (poprzez porównanie cen dla porównywalnych ilości), zlecenie stop market staje się zleceniem rynkowym.
  • Od razu zrozumiesz czym jest zlecenie Take Profit limit, jeśli wiesz czym jest zlecenie stop-limit. Ma ono taką samą cenę wyzwolenia, cenę graniczną i dodanie do księgi zamówień jak zlecenie stop-limit. Różnica między zleceniem stop limit a zleceniem ograniczającym zysk polega na tym, że opcja ograniczenia zysku może być użyta tylko do zmniejszenia otwartych pozycji, podczas gdy zlecenie stop limit może być użyte do otwarcia i zamknięcia pozycji.
  • Zlecenie Take Profit Limit może być użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem i zapewnienia zysków na określonych poziomach cenowych. Może być również stosowane w połączeniu z innymi rodzajami zleceń, takimi jak zlecenia stop-limit, w celu lepszego zarządzania pozycjami.
Co to jest limit stop loss w kryptowalucie?
Czy można postawić stop loss po zakupie kryptowaluty?

Akcje z limitem stopu nie są zleceniami OCO, ponieważ nie handlują po cenie, która jest niższa niż bieżąca cena rynkowa. Jeśli, na przykład, Twoje zlecenie stop limit zostanie uruchomione po ustanowieniu aktywnego zlecenia take profit limit, zlecenie take profit limit pozostaje w mocy do momentu jego ręcznego anulowania.

W opcji “Stop Limit” w obszarze wprowadzania zlecenia, możesz zawrzeć zlecenie limitu Take Profit.

  • Rynkowe zlecenie Take Profit działa podobnie do zlecenia Limit Take Profit w tym sensie, że aktywuje się po osiągnięciu ceny stop. Kiedy jednak cena stop zostaje osiągnięta, zamiast zostać wypełnionym, aktywowane jest zlecenie rynkowe.

W polu Stop Market można utworzyć zlecenie rynkowe Take Profit.

Czy zlecenie stop-loss będzie cię ograniczać?
Czy można stawiać limity stop-loss na kryptowalutach?

W polu Stop Market można utworzyć zlecenie rynkowe Take Profit, co umożliwia zabezpieczenie zysków w dynamicznym środowisku kryptowalut.

Czy zlecenie stop-loss będzie cię ograniczać? Wprowadzenie nowoczesnych strategii handlowych obejmuje elastyczne podejście do zleceń stop-loss, pozwalając inwestorom kontrolować ryzyko.

Czy można stawiać limity stop-loss na kryptowalutach? Tak, limity stop-loss można stosować do transakcji związanych z kryptowalutami, co stanowi ważny element zarządzania ryzykiem w tym dynamicznym rynku.

Zlecenie trailing stop nadal odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu potencjalnymi zyskami i minimalizowaniu strat na otwartych pozycjach. W roku 2024, nowe algorytmy pozwalają na jeszcze bardziej zaawansowane dostosowanie trailing stop do zmieniających się warunków rynkowych. W przypadku wzrostu ceny długiej pozycji, trailing stop również dynamicznie rośnie, podążając za rynkiem. Jednakże, w sytuacji spadku ceny, nowe algorytmy pozwalają na bardziej precyzyjne zatrzymywanie trailing stop, minimalizując potencjalne straty.

Warto również zauważyć, że w przypadku zlecenia sprzedaży, cena uruchomienia stopu kroczącego to koszt aktywacji. Domyślnie, jeśli nie zostanie podana cena aktywacji, system może użyć ostatniej transakcji lub wartości mark-to-market. W obszarze wprowadzania zleceń istnieje opcja precyzyjnego określenia ceny, która powinna być użyta jako wyzwalacz.

Co to jest dźwignia? W 2024 roku dźwignia stanowi nadal istotny element handlu kryptowalutami, pozwalając inwestorom na zwiększenie potencjalnych zysków. Jednak, z uwagi na dynamiczne zmiany regulacyjne, ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi ryzyka związanego z korzystaniem z dźwigni.

Co to jest dźwignia?
Czym jest dźwignia i depozyt zabezpieczający w handlu?

Czym jest dźwignia i depozyt zabezpieczający w handlu? Dźwignia to narzędzie umożliwiające inwestorom handlowanie większymi kwotami, niż wynikałoby to z dostępnego kapitału. Depozyt zabezpieczający to kwota, jaką inwestor musi utrzymać na rachunku, aby korzystać z dźwigni. Wartość ta może ulec zmianie w zależności od aktualnych warunków rynkowych i regulacji.

Trailing stop w roku 2024 będzie kontynuował “podążanie” za ceną zgodnie z algorytmem, przy czym współczynnik callback pozwala elastycznie dostosowywać poziom stopu do zmieniających się warunków rynkowych. Na przykład, ustawienie Callback Rate na 1% oznacza, że trailing stop będzie podążał za ceną z odległości 1%, umożliwiając inwestorom dokładniejsze kontrolowanie swoich pozycji w dynamicznym środowisku kryptowalutowym.

Jak znajdę swoją frazę nasienną?

Kiedy składasz zlecenie trailing stop, musisz podać cenę aktywacji. Jest to cena, po której Twoje zlecenie stanie się aktywne i zacznie podążać za rynkiem. Jeśli nie podasz ceny aktywacji, domyślnie będzie to ostatnia transakcja lub wartość mark-to-market.

Możesz wybrać cenę, po której Twoje zlecenie powinno zostać aktywowane w polu “Trailing Stop”. Jeśli nie podasz ceny aktywacji, domyślnie będzie to ostatnia transakcja lub wartość mark-to-market.

Co to jest dźwignia w handlu?
Jak handlować z dźwignią

Mark-to-market to praktyka codziennego ustalania wartości aktywów w celu odzwierciedlenia ich aktualnej wartości rynkowej. Robi się to po to, aby inwestorzy mieli jasne pojęcie o wartości swoich portfeli i mogli podejmować świadome decyzje o kupnie, sprzedaży lub zatrzymaniu aktywów.

7 SKUTECZNYCH SPOSOBÓW NA ZARABIANIE NA KRYPTOWALUTACH

Ostatnia cena to najbardziej aktualna cena transakcyjna danego składnika aktywów. Nie zawsze może odzwierciedlać aktualną wartość rynkową składnika aktywów, ale nadal jest to przydatna informacja dla inwestorów.

Wartości mark-to-market są używane do obliczania stawek finansowania. Stopa finansowania to opłata, którą długa lub krótka pozycja płaci (lub zarabia) za każde cztery godziny, w których pozycja jest utrzymywana. Stopa finansowania jest obliczana przy użyciu cen mark-to-market i jest wypłacana z (lub do) salda Twojego konta co osiem godzin.

Co to jest dźwignia?stawki finansowania krypto
Podział inwestycji z uwzględnieniem dźwigni finansowej

stopy finansowania są zazwyczaj dodatnie, gdy cena aktywów idzie w górę i ujemne, gdy cena idzie w dół.

Stopa finansowania dla pozycji długiej jest obliczana poprzez wzięcie wartości rynkowej aktywów i odjęcie od niej ostatniej ceny. Stopa finansowania dla pozycji krótkiej jest obliczana poprzez wzięcie ostatniej ceny i odjęcie od niej wartości rynkowej aktywów.

Stopa finansowania jest dodatnia, gdy cena aktywów idzie w górę, a ujemna, gdy cena spada.

Dostosowując dźwignię, zasadniczo zmieniasz wielkość ryzyka, które podejmujesz. Wyższa dźwignia oznacza, że jesteś w stanie podjąć większe ryzyko, co może prowadzić do większych zysków. Oznacza to jednak również, że istnieje większe prawdopodobieństwo poniesienia strat.

Ceny kryptowalut mają duży wpływ na otwarty rynek kontraktów terminowych. Aby utrzymać ceny kontraktów w zgodzie z indeksem, większość giełd instrumentów pochodnych kryptowalut stosuje mechanizm stopy finansowania. Stawki te są pod wpływem tego, czy wartości aktywów rosną, czy spadają i są kontrolowane przez siły rynkowe.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject