Różnice między DeFi i Web3

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Istnieją pewne różnice między DeFi i Web3, ponieważ koncentrują się one na różnych aspektach. DeFi koncentruje się na działalności finansowej, a Web3 na budowaniu Internetu bardziej kontrolowanego przez użytkowników.

W niniejszym artykule przedstawiono różnice między DeFi i Web3.

Niniejszy artykuł podkreśla cechy Web3 i DeFi oraz ich unikalne role.

Główne różnice między DeFi i Web3

Oto porównanie cech DeFi i Web3:

Charakterystyka defi web3.

Bez uprawnień

DeFi

W DeFi każdy może dołączyć do działań finansowych bez centralnej zgody. Możesz korzystać z platform DeFi, takich jak pożyczki lub wymiana, bez pozwolenia lub sprawdzania tożsamości.

Web3

W Web3, permissionless oznacza, że każdy może swobodnie korzystać z DApps. Możesz swobodnie wchodzić w interakcje z usługami i protokołami online bez zgody.

Zdecentralizowany

DeFi

Kontrola i podejmowanie decyzji są rozłożone na wiele węzłów zamiast jednego centralnego organu. Platformy DeFi działają na blockchainach, gdzie transakcje są sprawdzane przez wiele osób. Dzięki temu wszystko jest przejrzyste i odporne na cenzurę.

Web3

Decentralizacja jest kluczowa w Web3, gdzie dane i usługi są rozproszone w wielu węzłach, a nie kontrolowane przez jedną grupę. Taka konfiguracja zapewnia użytkownikom większe bezpieczeństwo, wytrzymałość i prywatność, zmniejszając zależność od centralnych pośredników.

Interoperacyjność

DeFi

Różne platformy finansowe mogą ze sobą płynnie współpracować, dzieląc się wartością. Pozwala to programistom mieszać i dopasowywać elementy DeFi, aby tworzyć nowe rzeczy finansowe.

Web3

Interoperacyjność w Web3 polega na tym, że różne sieci blockchain i aplikacje łatwo ze sobą rozmawiają. Pozwala to aktywom i danym poruszać się po różnych platformach.

Non-Custodial

DeFi

Non-custodial oznacza, że użytkownicy zachowują kontrolę i własność swoich zasobów podczas korzystania z platform DeFi. Trzymają swoje klucze prywatne i aktywa, eliminując potrzebę ufania scentralizowanym pośrednikom w kwestii swoich funduszy.

Web3

Usługi bez powiernictwa w Web3 oznaczają, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi i tożsamością online. Są właścicielami swoich osobistych informacji i mogą udostępniać je aplikacjom bez oddawania kontroli dużym platformom.

Weryfikowalne kryptograficznie

DeFi

Są one weryfikowalne kryptograficznie, więc każdy na blockchainie może sprawdzić, czy są one legalne. Podpisy kryptograficzne zapewniają, że transakcje są bezpieczne i przejrzyste.

Web3

Kryptograficznie weryfikowalne dane w zdecentralizowanej sieci zapewniają autentyczność informacji. Techniki takie jak podpisy cyfrowe pozwalają użytkownikom potwierdzać dane i transakcje bez udziału władz.

System ekonomiczny i zarządzania

DeFi

Platformy DeFi często wykorzystują systemy oparte na tokenach zarówno do ekonomii, jak i zarządzania. Użytkownicy posiadający tokeny mogą dołączyć do procesu decyzyjnego i zarządzania poprzez posiadanie i stakowanie tokenów. Posiadacze tokenów mogą uzyskać prawo głosu, aby sugerować i decydować o zmianach lub aktualizacjach.

Web3

Projekty Web3 wykorzystują również systemy oparte na tokenach, aby zachęcić do zaangażowania i wyrównać zachęty. Systemy te pozwalają interesariuszom kontrolować rozwój zdecentralizowanych aplikacji i protokołów.

Co to jest DeFi i jak działa?

DeFi wykorzystuje inteligentne kontrakty do przenoszenia pieniędzy bez udziału banków. Kontrakty te są napisane w kodzie i mogą wykonywać pewne czynności samodzielnie. Może to zmienić sposób, w jaki używamy pieniędzy na co dzień.

Jak działa defi?

Oto jak działa DeFi:

Blockchain Record-Keeping dla DeFi

DeFi działa w oparciu o technologię blockchain. Ethereum jest tu często używane, ponieważ ma możliwości inteligentnych kontraktów. Łańcuchy bloków oferują bezpieczną i przejrzystą metodę rejestrowania transakcji.

Smart kontrakty, podstawa DeFi

Smart kontrakty są jak automatyczne umowy w kodzie komputerowym. Są one ważne dla DeFi. Umowy te wykonują pewne czynności, gdy spełnione są określone zasady. W DeFi pomagają w zadaniach związanych z pieniędzmi. Obejmuje to pożyczanie pieniędzy, zaciąganie pożyczek i handel.

Zdecentralizowane giełdy (DEX) w DeFi

W DeFi ludzie używają zdecentralizowanych giełd zamiast scentralizowanych. Dzieje się tak, ponieważ nie chcą tracić anonimowości ani przechodzić przez proces KYC. DEX pozwalają ludziom dokonywać transakcji kryptowalutowych bezpośrednio między sobą.

Pożyczki i kredyty w DeFi

Pożyczanie i pożyczanie w DeFi oznacza, że ludzie mogą dawać swoje kryptowaluty innym na jakiś czas i otrzymywać odsetki. Mogą również zaciągać pożyczki, dając coś wartościowego jako zabezpieczenie. Możesz użyć puszki Bitcoin jako zabezpieczenia, aby zaciągnąć pożyczkę stablecoin.

Tokenizacja w DeFi

Tokenizacja w projektach DeFi oznacza pobieranie aktywów ze świata rzeczywistego i przekształcanie ich w tokeny cyfrowe na blockchainie.

Zdecentralizowane autonomiczne organizacje (DAO) w DeFi

W DeFi niektóre inicjatywy mają strukturę DAO. Pozwalają one właścicielom tokenów rządzić poprzez oddawanie głosów, odzwierciedlając podstawowe koncepcje tego, jak DAO działają w zdecentralizowanych finansach.

Wpływ DeFi na branżę finansową

DeFi zmienia branżę finansową, ułatwiając wszystkim korzystanie z usług finansowych.

Wyzwania i rozwój DeFi

Ważne jest, aby wiedzieć, że DeFi znajduje się w początkowej fazie i ma takie kwestie, jak środki bezpieczeństwa i przestrzeganie zasad rządowych.

Co to jest Web3 i jak działa?

Web3 to nazwa kolejnej fazy Internetu. Koncentruje się ona na wykorzystaniu zdecentralizowanych systemów. Systemy te zapewniają prywatność i własność danych w rękach użytkowników.

W przeciwieństwie do obecnego Internetu, Web3 nie opiera się na serwerach dużych firm. Wykorzystuje sieci i technologię blockchain, aby dać kontrolę poszczególnym osobom.

Oto jak działa Web3:

Zdecentralizowane przechowywanie i kontrola

Web3 działa w oparciu o system, który nie jest scentralizowany, często wykorzystując blockchain. Nie zależy od jednego miejsca przechowywania danych; zamiast tego informacje znajdują się w wielu węzłach sieci. Pomaga to uniknąć kontroli ze strony innych i zmniejsza ryzyko, jeśli jedna część zawiedzie.

Blockchain jako podstawa Web3

Technologia blockchain jest podstawą, która obsługuje aplikacje w Web3. Oferuje bezpieczny i przejrzysty system przechowywania wszystkich transakcji i danych. Każdy blok w łańcuchu bloków posiada specjalny skrót, który pochodzi z poprzedniego, tworząc łańcuch bloków, którego nie można zmienić.

Smart kontrakty, samowykonujące się umowy

Smart kontrakty działają samodzielnie, ponieważ szczegóły umowy są kodowane bezpośrednio. Umożliwiają one transakcje, gdy wystąpią określone uzgodnione warunki.

Smart kontrakty w DeFi

Smart kontrakty stanowią część aplikacji Web3, w szczególności zdecentralizowanych finansów, znanych jako DeFi.

Zdecentralizowane aplikacje (DApps)

Web3 umożliwia tworzenie i korzystanie z DApps, które działają na systemach blockchain. DApps działają bez względu na autorytet. Zależą one od inteligentnych kontraktów do zarządzania interakcją użytkowników.

Różne formy Web3 DApps

Web3 DApps występują w różnych formach. Mogą to być giełdy, które działają bez centralnej kontroli (znane jako DEX). Mogą to być również sieci społecznościowe, w których kluczowa jest decentralizacja.

Upodmiotowienie użytkownika i własność danych

W Web3 ludzie mają większą władzę nad własnymi informacjami i tożsamością online. Nie przekazują swoich danych usługom centralnym, ale używają kluczy prywatnych do komunikacji ze zdecentralizowanymi aplikacjami. Dzięki temu użytkownicy są właścicielami swoich danych i decydują, kto może je zobaczyć.

Systemy blockchain

Web3 pozwala systemom i protokołom blockchain współpracować ze sobą, dzięki czemu pieniądze i dane mogą się przemieszczać. Pomaga to ludziom być bardziej kreatywnymi i lepiej współpracować online.

Sprawiedliwość i inkluzywność

Web3 ma na celu uczynienie Internetu bardziej sprawiedliwym, przejrzystym i skoncentrowanym na ludziach, którzy z niego korzystają. Wykorzystuje blockchain i ideę, że żadna osoba ani grupa nie powinna kontrolować wszystkiego. Tak więc każdy może mieć coś do powiedzenia, a nowe rzeczy mogą się wydarzyć. To jak tworzenie cyfrowego świata, w którym każdy może dołączyć i robić swoje.

Czy DeFi jest częścią Web3?

Tak, DeFi jest częścią Web3. Web3 to nowa wersja Internetu, która koncentruje się na rozprzestrzenianiu kontroli. DeFi dotyczy zdecentralizowanych aplikacji i wykorzystuje technologię blockchain jako podstawę.

Web3 polega na wykorzystaniu nowych technologii w celu ulepszenia usług finansowych. DeFi jest tego dużą częścią. Pozwala ludziom pożyczać i pożyczać pieniądze, handlować rzeczami wartościowymi i uzyskiwać ubezpieczenie, a wszystko to bez korzystania z tradycyjnych banków.

W skrócie, DeFi to nowy sposób zarządzania pieniędzmi za pomocą Internetu. Chodzi o to, aby usługi finansowe były otwarte dla wszystkich, bez potrzeby korzystania z banków lub innych pośredników.

Projekty DeFi działają na otwartych sieciach blockchain, takich jak Ethereum. Inteligentne kontrakty pomagają w automatycznym zarządzaniu transakcjami i utrzymaniu obowiązujących zasad. Pozwala to użytkownikom na natychmiastowe korzystanie z usług finansowych bez pośredników, takich jak banki czy brokerzy.

DeFi jest więc ważną częścią Web3. Zmienia usługi finansowe tak, aby były łatwiejsze w użyciu dla wszystkich, działały lepiej i obejmowały więcej osób.

Jaka jest przyszłość DeFi i Web3?

Przyszłość DeFi i Web3 może zmienić sposób, w jaki korzystamy z finansów i Internetu. Oto kilka ważnych trendów, które dostrzegają eksperci:

Zwiększona integracja

Aplikacje DeFi będą w większym stopniu łączyć się z technologią Web3, ułatwiając użytkownikom korzystanie z nich. Wyobraź sobie zarządzanie inwestycjami z poziomu przeglądarki Web3.

Większe bezpieczeństwo

Spodziewaj się lepszego bezpieczeństwa w DeFi, aby poradzić sobie z problemami hakerskimi obserwowanymi na początku jego istnienia.

Funkcjonalność międzyplatformowa

Platformy mogą lepiej ze sobą współpracować, umożliwiając użytkownikom przenoszenie zasobów.

Mainstream

W miarę ulepszania DeFi i Web3, więcej osób, w tym tradycyjne firmy finansowe, może z nich korzystać.

Chociaż DeFi i Web3 są nowe, stoją przed nimi wyzwania, takie jak regulacje i skalowalność. Jednak potencjalne korzyści są ogromne, a innowacje szybko się rozwijają.

DeFi vs. Web3 podsumowanie

Istnieją pewne różnice między DeFi i Web3. DeFi zmienia finanse poprzez usunięcie pośredników i wykorzystanie technologii blockchain. Oferuje zdecentralizowane usługi, takie jak pożyczki i handel.

Web3 decentralizuje internet. Wykorzystanie technologii blockchain w celu poprawy bezpieczeństwa i swobody użytkownika daje użytkownikom większą kontrolę nad ich działaniami online.

Pytanie o DeFi i Web3

Jaka jest różnica między Web3 a DeFi?

Web3 to szersza wizja zdecentralizowanego Internetu, a DeFi to zdecentralizowany system finansowy.

Czy Web3 jest częścią DeFi?

Web3 jest fundamentem, na którym zbudowane jest DeFi.

Czy Web3 jest zdecentralizowany?

Tak, Web3 jest z natury zdecentralizowany.

Jakie są ważne korzyści DeFi?

DeFi oferuje przejrzystość, dostęp bez zezwoleń i potencjalnie bardziej wydajne usługi finansowe.

Jakie jest największe wyzwanie związane z DeFi?

Skalowalność pozostaje największym wyzwaniem dla DeFi.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject