Odważny ruch BlackRock: zakup ETF-ów Bitcoin dla Globalnego Funduszu

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

BlackRock, uznawany za jednego z tytanów w sferze zarządzania aktywami na całym świecie, zamierza nabyć fundusze ETF Bitcoin dla swojego cenionego funduszu Global Allocation Fund, znanego jako MALOX.

W szczegółowej aktualizacji z 7 marca złożonej do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, BlackRock wyraził zamiar włączenia fizycznie wspieranych produktów giełdowych Bitcoin (ETP), a dokładniej, spotowych funduszy ETF Bitcoin, do strategii inwestycyjnej MALOX.

Ta kompleksowa aktualizacja zgłoszenia skrupulatnie wskazuje, że MALOX może zaangażować się w zakup zastrzeżonego przez BlackRock ETF Bitcoin, w szczególności iShares Bitcoin Trust (IBIT), wraz z ETF od różnych innych emitentów. Złożona deklaracja była jednoznaczna:

“Fundusz może nabywać udziały w ETP, które mają na celu ogólne odzwierciedlenie wyników ceny Bitcoina poprzez bezpośrednie posiadanie bitcoina – ‘Bitcoin ETPs’ – w tym udziały w Bitcoin ETP sponsorowanym przez podmiot powiązany z BlackRock”.

Podkreślono, że fundusz jest zaangażowany w inwestowanie wyłącznie w Bitcoin ETP, które cieszą się przywilejem notowania i aktywnego obrotu na renomowanych krajowych giełdach papierów wartościowych, zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu.

Zainaugurowany w 1989 r. fundusz BlackRock Global Allocation Fund ma na celu generowanie zwrotów z inwestycji poprzez rygorystycznie zarządzaną politykę inwestycyjną, która wykorzystuje amerykańskie i międzynarodowe akcje, papiery dłużne i papiery wartościowe rynku pieniężnego, prezentując inwestycje w wiodące korporacje, takie jak Microsoft, Apple, między innymi. W momencie aktualizacji 7 marca MALOX mógł pochwalić się aktywami o wartości 17,8 mld USD.

Warto wspomnieć, że MALOX nie jest jedynym funduszem pod parasolem BlackRock, którego celem jest włączenie spotowych ETF-ów Bitcoin do swojego portfela. To zaktualizowane zgłoszenie SEC zostało ujawnione wkrótce po tym, jak BlackRock złożył podobną poprawkę do swojego funduszu Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) z 4 marca.

W centrum uwagi znalazł się fundusz ETF Bitcoin firmy BlackRock, iShares Bitcoin Trust, który rozpoczął handel 11 stycznia, wraz z pakietem dziewięciu innych funduszy ETF Bitcoin w Stanach Zjednoczonych.

IBIT wyróżnił się jako najszybciej rozwijający się fundusz ETF Bitcoin, a jego zasoby BTC wzrosły o zdumiewające 7 000%, eskalując z 2 621 BTC 11 stycznia do imponujących 187 531 BTC do 7 marca 2024 roku. W chwili obecnej wycena aktywów Bitcoin IBIT wynosi 12,6 miliarda dolarów.

Poza staraniami związanymi z funduszem ETF typu spot Bitcoin, BlackRock gorliwie opowiada się za utworzeniem funduszu ETF typu spot Ether z organami regulacyjnymi w USA. W strategicznym posunięciu w listopadzie 2023 r. BlackRock przystąpił do złożenia wniosku Form S-1 dla swojego iShares Ethereum Trust do Delaware Division of Corporations.

Debata wśród analityków branżowych i entuzjastów trwa, zastanawiając się, czy amerykańskie organy regulacyjne zazielenią uruchomienie spotowego ETF ETH w 2024 roku. Zastanawiając się nad podróżą Bitcoina, warto zauważyć, że SEC zajęło ponad dekadę, aby zatwierdzić punktowy ETF dla Bitcoina na rynku amerykańskim.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject