Crypto D-Day: Czy Kongres unieważni weto Bidena w środę?

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych ma głosować nad istotnymi przepisami dotyczącymi kryptowalut w środę, 10 lipca. Głosowanie to może potencjalnie unieważnić weto prezydenta Joe Bidena do rezolucji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie uchylenia Biuletynu Rachunkowości Pracowników 121 (SAB 121).

Prezydent Biden zawetował tę ustawę w czerwcu i od tego czasu przyciągnęła ona znaczną uwagę ze względu na jej potencjalny wpływ na sposób, w jaki instytucje finansowe zarządzają Bitcoinem i innymi aktywami kryptograficznymi.

SEC wprowadziła SAB 121 w 2022 r., Wymagając od banków posiadających kryptowaluty zgłaszania tych aktywów jako zobowiązań w swoich bilansach. Wiele osób z branży kryptowalut skrytykowało tę zasadę, argumentując, że nakłada ona dodatkowe obciążenia regulacyjne. Uważają, że zniechęca to banki i inne podmioty instytucjonalne do angażowania się w aktywa cyfrowe.

Kongres kontra weto Bidena

Początkowo Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję sprzeciwiającą się SAB 121 na początku maja głosami 228-182. Głosowanie to spotkało się z poparciem 21 Demokratów oraz jednogłośnym poparciem Republikanów. Mimo to prezydent Biden skorzystał z prawa weta. W związku z tym zaplanowano głosowanie nad uchyleniem weta. To uchylenie wymaga większości dwóch trzecich głosów zarówno w Izbie, jak i Senacie, aby odnieść sukces.

Ron Hammond z Blockchain Association podkreślił wyjątkową dynamikę polityczną w grze, zauważając, że “kryptowaluty stały się teraz kwestią kampanii”. Podkreślił dwupartyjne poparcie widoczne w poprzednich głosowaniach i wskazał na poważne wyzwanie, jakie przed nami stoi. Hammond zauważył: “Ten wysiłek jest trudną wspinaczką pod górę, ponieważ tylko 21 Demokratów dołączyło do wszystkich Republikanów, co jest znacznie poniżej wymaganego progu dwóch trzecich”.

Perianne Boring z Digital Chamber dodała pilności dyskusji, podkreślając potrzebę zwiększenia poparcia Demokratów. Stwierdziła: “Projekt ustawy unieważniającej SAB 121 powrócił do głosowania w Izbie w tym tygodniu po wecie prezydenta z 31 maja. To konstytucyjnie wymagane głosowanie wymaga większości dwóch trzecich głosów, aby obalić weto. Potrzebujemy jeszcze około 60 Demokratów w Izbie Reprezentantów, aby poprzeć naszą ustawę o zniesieniu SAB 121”.

Alternatywne ścieżki

W świetle wyzwań związanych z obaleniem weta, ustawodawcy zbadali również alternatywne strategie legislacyjne. Eleanor Terrett z Fox Business podzieliła się za pośrednictwem X: “Pracownik Demokratów zaznajomiony z myśleniem przywódców Izby nie spodziewa się, że wielu Demokratów zmieni swoje głosy w środę”.

Widzą lepszą drogę do unieważnienia SAB 121 poprzez HR 5741 – ustawę o jednolitym traktowaniu aktywów powierniczych”. Ta dwupartyjna ustawa, wprowadzona przez przedstawiciela USA Mike’a Flooda i współsponsorowana przez przedstawicieli French Hill, Wiley Nickel i Ritchie Torres, odnosi się do księgowego traktowania aktywów cyfrowych w bardziej korzystny sposób.

Co więcej, House Appropriations Committee zaproponowała w swoim projekcie ustawy budżetowej zapis, który uniemożliwiłby SEC wykorzystanie funduszy do egzekwowania SAB 121. Ilustruje to inne podejście do modyfikacji środowiska regulacyjnego otaczającego przechowywanie kryptowalut. Włączając ten zapis, ustawodawcy starają się ograniczyć zdolność SEC do wdrożenia SAB 121, łagodząc w ten sposób presję regulacyjną na instytucje finansowe zajmujące się kryptowalutami.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject