Bitcoin Alert: Rezerwy giełdowe spadają do nowych minimów

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

W pierwszych dniach kwietnia rynek kryptowalut był świadkiem znaczącego kamienia milowego, gdy rezerwy Bitcoina (BTC) utrzymywane przez giełdy spadły do bezprecedensowych minimów, spadając poniżej 2 milionów BTC. Sytuacja ta sprawiła, że mniej niż 10% całkowitej podaży Bitcoina pozostało dostępne na tych platformach. Tak drastyczne zmniejszenie dostępnych rezerw Bitcoina przedstawia scenariusz, w którym wzrost popytu może potencjalnie doprowadzić do zauważalnego ograniczenia podaży.

Szczegółowe dane pozyskane z CryptoQuant w dniu 8 kwietnia wskazywały, że suma BTC obecnych we wszystkich uznanych portfelach giełdowych wyniosła około 1,94 miliona BTC. Liczba ta odpowiada prawie 9,8% całkowitej podaży Bitcoina w obiegu, która wynosi 19,67 miliona monet według najnowszych danych.

Obserwacje ujawniają stałą tendencję spadkową rezerw walutowych od czasu, gdy w lipcu 2021 r. osiągnęły one zenit w wysokości 2,85 mln BTC. Spadek ten przypisuje się przede wszystkim inwestorom Bitcoin decydującym się na przeniesienie swoich zasobów spod opieki giełd, co jest strategicznym posunięciem, które odzwierciedla preferowanie długoterminowego posiadania nad natychmiastową sprzedażą lub handlem.

Obecnie Bitcoin jest notowany po cenie 69 892 USD, zbliżając się do psychologicznie istotnego progu 70 000 USD.

Zrozumienie szoków podażowych i ich wpływu na ceny Bitcoina

Szok podażowy na rynku Bitcoina charakteryzuje się szybkim zmniejszeniem ilości Bitcoinów dostępnych do handlu na giełdach, co zbiega się z gwałtownym wzrostem popytu. Ta nierównowaga między presją kupna i sprzedaży z natury prowadzi do wzrostu cen Bitcoina ze względu na zwiększoną konkurencję o ograniczoną podaż.

Jedną z głównych przyczyn szoku podażowego jest znaczne wycofanie Bitcoina z giełd, co skutkuje ograniczoną podażą do handlu, co z kolei może spowodować znaczny wzrost wartości rynkowej Bitcoina.

Co więcej, występowanie wydarzenia halvingu Bitcoina mniej więcej co cztery lata znacznie wzmacnia skutki szoku podażowego. Po halvingu nagroda za wydobycie nowych Bitcoinów zostaje zmniejszona o połowę, zmniejszając tym samym napływ nowych monet na rynek.

Bitcoin Magazine twierdzi, że te połączone czynniki – malejące rezerwy walutowe i halving – przygotowują grunt pod zbliżający się szok podażowy dla Bitcoina.

W związku z tym oczekuje się, że połączenie zmniejszonego tempa generowania nowych Bitcoinów z ciągłym spadkiem rezerw Bitcoinów utrzymywanych przez giełdę zintensyfikuje dynamikę gospodarczą. W związku z tym rosnący popyt na tle malejącej podaży prawdopodobnie spowoduje wyraźną eskalację cen Bitcoina.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject