Biden proponuje najwyższy od stulecia podatek od akcji i kryptowalut

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Prezydent Biden przedstawił niedawno propozycję sugerującą najbardziej znaczący wzrost najwyższej stawki podatku od zysków kapitałowych od ponad wieku.

Zgodnie z jego planem, najwyższa krańcowa stawka dla długoterminowych zysków kapitałowych i dywidend, które się kwalifikują, zostałaby podniesiona do 44,6%. Ten znaczny wzrost może znacząco wpłynąć na wyniki finansowe inwestorów, którzy mają udziały zarówno na giełdzie, jak i w kryptowalutach.

Prezydent Biden chce niemal podwoić istniejącą stawkę podatku od długoterminowych zysków kapitałowych do 39,6%.

W wielu stanach propozycja ta spowodowałaby, że łączne federalne i stanowe stawki podatku od zysków kapitałowych przekroczyłyby 50%.

Co więcej, proponowany wzrost podatku od zysków kapitałowych nie uwzględnia korekt inflacyjnych, wprowadzając dodatkową warstwę złożoności do zmian w polityce fiskalnej.

Podatki od zysków kapitałowych często prowadzą do scenariusza podwójnego opodatkowania, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje w akcje, fundusze inwestycyjne posiadające akcje lub fundusze ETF, które śledzą indeksy giełdowe. Wynika to z faktu, że podatek od zysków kapitałowych nakładany jest na istniejący federalny podatek dochodowy od osób prawnych, który obecnie wynosi 21%.

Jak wpłynie to na zyski z akcji?

Obecnie stawka podatku od zysków kapitałowych od inwestycji długoterminowych – tych aktywów, które są utrzymywane przez ponad rok – wynosi 20%. Zyski kapitałowe definiuje się jako zyski zrealizowane w momencie sprzedaży lub obrotu aktywami.

Konkretne stawki podatkowe stosowane do tych zysków mogą się różnić w zależności od różnych czynników, w tym charakteru aktywów, dochodu podlegającego opodatkowaniu osoby fizycznej oraz czasu, przez jaki aktywa były przechowywane przed sprzedażą.

W swoim budżecie na rok fiskalny 2025, prezydent Biden chce niemal podwoić istniejącą stawkę podatku od długoterminowych zysków kapitałowych do 39,6% dla inwestorów, których zarobki przekraczają milion dolarów rocznie.

Podatki od kryptowalut również zostaną zmienione

„Łącznie propozycje te zwiększyłyby najwyższą krańcową stawkę od długoterminowych zysków kapitałowych i kwalifikowanych dywidend do 44,6 procent”.

Ponadto budżet na 2025 r. ma na celu między innymi zniesienie szczególnej ulgi podatkowej dla transakcji kryptowalutowych.

Obecnie inwestorzy kryptowalutowi podlegają innym regulacjom niż inwestujący w akcje lub podobne papiery wartościowe, co potencjalnie prowadzi do deklarowania nieproporcjonalnie dużych strat. Przykładowo, inwestor kryptowalutowy może sprzedać swoje aktywa ze stratą, ubiegać się o znaczne odliczenie podatkowe w celu zmniejszenia ogólnego obciążenia podatkowego, a następnie szybko odkupić te same aktywa kryptowalutowe.

Proponowany budżet ma na celu wyeliminowanie tej ulgi podatkowej dla kryptowalut poprzez zmianę przepisów kodeksu podatkowego zapobiegających nadużyciom w celu zapewnienia, że aktywa kryptograficzne są regulowane w sposób podobny do akcji i innych papierów wartościowych.

Korekta ta oznaczałaby, że inwestorzy kryptowalutowi, podobnie jak ich odpowiednicy w obrocie akcjami, nie tylko płaciliby taką samą stawkę podatku od zysków kapitałowych, ale także nie korzystaliby już ze specjalnej dotacji podatkowej, która była wcześniej dostępna.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject