Jak handlować kryptowalutami | Przewodnik dla początkujących

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

W tym przewodniku dla początkujących dotyczącym handlu kryptowalutami przeprowadzimy Cię przez proces kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych na giełdzie kryptowalut. Kryptowaluty wykorzystują kryptografię w celu zapewnienia bezpieczeństwa i są zazwyczaj zdecentralizowane, co oznacza, że nie są kontrolowane przez rządy ani banki.

Niniejszy przewodnik ma na celu pomóc początkującym zrozumieć podstawy handlu kryptowalutami.

Co to jest handel kryptowalutami?

Handel kryptowalutami obejmuje wymianę cyfrowych lub wirtualnych tokenów na wyspecjalizowanych platformach. Tokeny te, znane jako kryptowaluty, wykorzystują techniki kryptograficzne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Działają one w sposób zdecentralizowany, wolny od nadzoru rządu lub instytucji finansowej.

Jak działa kryptowalutowy handel spotowy?

Handel kryptowalutami typu spot polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut na giełdzie kryptowalut. Kupując kryptowalutę, zasadniczo wymieniasz swoją walutę fiducjarną (np. USD, EUR, JPY) na kryptowalutę. Kiedy sprzedajesz kryptowalutę, zasadniczo wymieniasz kryptowalutę z powrotem na swoją walutę fiducjarną.

Istnieją dwa główne rodzaje zleceń, których można używać w handlu kryptowalutami:

 • Zlecenia rynkowe są realizowane natychmiast po bieżącej cenie rynkowej.
 • Zlecenia limitowane określają cenę, po której chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę. Twoje zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa osiągnie cenę limitu.

Sposoby handlu kryptowalutami

Istnieją cztery główne rodzaje handlu kryptowalutami na rynku spot:

 • Day trading obejmuje kupno i sprzedaż kryptowalut w krótkim okresie czasu, zazwyczaj w ciągu godzin lub minut.
 • Handel wahadłowy polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w dłuższym okresie czasu, zazwyczaj w ciągu dni, tygodni lub miesięcy.
 • Position trading obejmuje utrzymywanie kryptowaluty przez dłuższy czas, zazwyczaj miesiące lub lata.
 • Handel spekulacyjny obejmuje kupowanie i sprzedawanie kryptowalut w oparciu o spekulacje dotyczące przyszłych ruchów cen.
Sposoby handlu kryptowalutami.

Day Trading

Day trading to krótkoterminowa strategia handlowa, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w krótkim okresie, zazwyczaj godzin lub minut. Celem day traderów jest czerpanie zysków z niewielkich wahań cen kryptowalut poprzez ich szybkie kupowanie i sprzedawanie.

Zalety

 • Wysoki potencjał zysków: Day trading ma potencjał do generowania wysokich zysków, ponieważ możliwe jest czerpanie zysków z niewielkich wahań cen.
 • Wysoka płynność: Rynki kryptowalut są bardzo płynne, co ułatwia szybkie i łatwe kupowanie i sprzedawanie kryptowalut.
 • Niskie koszty transakcji: Giełdy kryptowalut mają zazwyczaj niskie opłaty transakcyjne, co może obniżyć całkowity koszt dziennego handlu.

Konsekwencje

 • Wysokie ryzyko: Day trading jest strategią wysokiego ryzyka, z wysokim prawdopodobieństwem utraty pieniędzy.
 • Wymaga dużych umiejętności: Day trading wymaga głębokiego zrozumienia analizy technicznej i psychologii rynku, aby zidentyfikować zyskowne okazje handlowe.
 • Wysoki stres: Day trading może być bardzo stresujący, ponieważ inwestorzy muszą podejmować szybkie decyzje pod presją.
 • Wymaga dużo czasu: Day trading wymaga znacznego czasu i wysiłku, aby monitorować rynek i podejmować decyzje handlowe.

Day trading może być zyskowną strategią dla doświadczonych traderów, którzy czują się komfortowo z wysokim ryzykiem i mają dużo czasu, aby poświęcić się rynkowi. Należy jednak pamiętać, że handel dzienny nie jest odpowiedni dla każdego i istnieje wysokie prawdopodobieństwo utraty pieniędzy.

Handel wahadłowy

Swing trading to średnioterminowa strategia handlowa, która obejmuje kupno i sprzedaż kryptowalut w nieco dłuższym okresie czasu, zazwyczaj dni, tygodni lub miesięcy. Swing traderzy identyfikują trendy na rynku kryptowalut i starają się czerpać z nich zyski, kupując kryptowaluty, gdy są one niedowartościowane i sprzedając je, gdy są przewartościowane.

Zalety

 • Niższe ryzyko niż w przypadku day tradingu: Handel wahadłowy jest mniej ryzykowny niż handel dzienny, ponieważ inwestorzy nie muszą dokonywać tak wielu częstych transakcji.
 • Więcej czasu na identyfikację i analizę trendów: Traderzy swingowi mają więcej czasu na identyfikację i analizę trendów na rynku kryptowalut, zwiększając swoje szanse na zawarcie zyskownych transakcji.
 • Zmniejszony stres: Handel wahadłowy jest mniej stresujący niż handel dzienny, ponieważ inwestorzy nie muszą podejmować szybkich decyzji pod presją.

Wady

 • Niższy potencjał zysków: Handel wahadłowy nie ma takiego samego potencjału zysków jak handel dzienny, ponieważ inwestorzy nie wykonują tak wielu transakcji.
 • Wymaga głębszego zrozumienia trendów rynkowych: Inwestorzy swingowi muszą mieć głębsze zrozumienie trendów rynkowych, aby zidentyfikować zyskowne możliwości handlowe.
 • Opłaty transakcyjne mogą pochłaniać zyski: Swing trading może być droższy niż day trading, ponieważ inwestorzy są zazwyczaj obciążani wyższymi opłatami transakcyjnymi.

Handel wahadłowy może być zyskowną strategią dla inwestorów, którzy czują się komfortowo z umiarkowanym ryzykiem i mają umiarkowaną ilość czasu, aby poświęcić się rynkowi. Jest to mniej stresujące i łatwiejsze w zarządzaniu podejście niż day trading, pozwalające traderom na wykorzystanie większych trendów rynkowych. Należy jednak pamiętać, że swing trading nie jest odpowiedni dla każdego i istnieje ryzyko utraty pieniędzy.

Handel pozycjami

Position trading to długoterminowa strategia handlowa, która polega na utrzymywaniu kryptowaluty przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj miesiące lub lata. Inwestorzy pozycyjni wierzą w długoterminowy potencjał kryptowalut i są skłonni przeczekać krótkoterminowe wahania, aby skorzystać z ogólnego wzrostu rynku.

Zalety 

 • Niższe ryzyko niż day trading i swing trading: Handel pozycyjny jest uważany za najmniej ryzykowny rodzaj handlu kryptowalutami. Po pierwsze, traderzy pozycyjni są mniej narażeni na krótkoterminowe wahania, a zamiast tego polegają na długoterminowym wzroście rynku kryptowalut.
 • Większy potencjał zysków: Handel pozycyjny może generować wyższe zyski niż handel dzienny i swing trading, ponieważ inwestorzy trzymają kryptowaluty przez dłuższy czas.
 • Mniejsze zaangażowanie czasowe: Inwestorzy pozycyjni nie muszą poświęcać tyle czasu na monitorowanie rynku i podejmowanie decyzji handlowych, co inwestorzy dzienni lub swing traderzy.

Wady

 • Zmniejszona zdolność reagowania na zmiany rynkowe: Inwestorzy pozycyjni są mniej zdolni do reagowania na nagłe zmiany rynkowe lub zmiany nastrojów, co może prowadzić do utraty okazji.
 • Wymaga silnego zrozumienia rynku kryptowalut: Inwestorzy pozycyjni muszą mieć silne zrozumienie rynku kryptowalut, w tym jego podstaw, trendów i ryzyka.
 • Większa podatność na spadki na rynku: Inwestorzy pozycyjni są bardziej podatni na spadki na rynku, ponieważ mają swój kapitał związany w kryptowalutach przez dłuższy okres czasu.

Position trading może być zyskowną strategią dla traderów, którzy czują się komfortowo z umiarkowanym lub wysokim ryzykiem i mają długoterminowy horyzont inwestycyjny. Jest to mniej wymagające podejście niż day trading lub swing trading, ale wymaga głębszego zrozumienia rynku kryptowalut i trendów. Należy jednak pamiętać, że handel pozycyjny nie jest odpowiedni dla każdego i istnieje znaczne ryzyko utraty pieniędzy.

Handel spekulacyjny

Handel spekulacyjny to strategia handlowa wysokiego ryzyka, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w oparciu o spekulacje dotyczące przyszłych ruchów cen. Spekulanci próbują przewidzieć nadchodzące wydarzenia lub zmiany na rynku kryptowalut, które mogą mieć wpływ na ceny.

Zalety

 • Potencjał do wysokich zysków: Handel spekulacyjny ma potencjał do generowania wysokich zysków, ponieważ inwestorzy mogą wykorzystać duże wahania cen.
 • Możliwość reagowania na zmiany rynkowe: Traderzy spekulacyjni mogą szybko reagować na nagłe zmiany na rynku lub zmiany nastrojów, co może prowadzić do zyskownych okazji.
 • Mniejsze zaangażowanie czasowe: Handel spekulacyjny może być strategią o stosunkowo niskim zaangażowaniu czasowym, ponieważ inwestorzy nie potrzebują tyle czasu na monitorowanie rynku, co inwestorzy pozycyjni lub swingowi.

Wady

 • Wysokie ryzyko: Handel spekulacyjny jest uważany za najbardziej ryzykowny rodzaj handlu kryptowalutami. Wynika to z faktu, że inwestorzy polegają na swojej ocenie, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen, co może być bardzo trudne.
 • Wymaga silnego zrozumienia psychologii rynku: Handel spekulacyjny wymaga silnego zrozumienia psychologii rynku, ponieważ inwestorzy muszą przewidzieć, jak inwestorzy zareagują na wiadomości i wydarzenia.
 • Większa zmienność niż w przypadku innych strategii handlowych: Handel spekulacyjny jest bardziej zmienny niż inne strategie handlowe, ponieważ inwestorzy są narażeni na pełny zakres ruchów cen na rynku kryptowalut.
 • Większe prawdopodobieństwo strat: Handel spekulacyjny jest bardziej narażony na straty niż inne strategie handlowe, ponieważ opiera się na spekulacji, a nie na analizie fundamentalnej.

Handel spekulacyjny może być zyskowną strategią dla doświadczonych traderów, którzy czują się komfortowo z wysokim ryzykiem i dobrze rozumieją psychologię rynku. Jest to podejście o wysokiej stawce, które wymaga starannego planowania i dyscypliny. Należy jednak pamiętać, że handel spekulacyjny nie jest odpowiedni dla wszystkich i istnieje znaczne ryzyko utraty pieniędzy.

Zrozumieć rynek

Zrozumienie rynku ma kluczowe znaczenie podczas nauki handlu kryptowalutami, szczególnie dla początkujących. Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i złożony, co sprawia, że niezbędne jest dogłębne zrozumienie czynników, które napędzają ruchy cen w celu podejmowania świadomych decyzji handlowych.

Jak działa rynek kryptowalut

Rynek kryptowalut działa globalnie w zdecentralizowanej sieci peer-to-peer, umożliwiając użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i bezpośredni handel. Odporny na kontrolę przez jakikolwiek pojedynczy podmiot, zapewnia otwartość, dostępność i przejrzystość dzięki publicznym zapisom blockchain.

Zwiększenie płynności ułatwia płynniejsze transakcje, ale rynek ten znany jest z dużej zmienności, stwarzając zarówno ryzyko, jak i możliwości. Mniej regulowany niż tradycyjne rynki, obejmuje zróżnicowanych uczestników, a wskaźniki rynkowe śledzą trendy w ramach szerszego ekosystemu giełd, portfeli i procesorów płatności. 

Trendy kryptowalutowe.

Trendy rynkowe i analiza

Rynek kryptowalut odnotowuje gwałtowny wzrost popularności, a firmy, instytucje i osoby prywatne napędzają zwiększony popyt i rosnącą kapitalizację rynkową. Inwestorzy instytucjonalni zapewniają płynność i stabilność, legitymizując kryptowaluty jako uznaną klasę aktywów.

Deweloperzy wprowadzają innowacje w zakresie nowych aplikacji, zwiększając użyteczność kryptowalut i jeszcze bardziej napędzając ich adopcję. Globalne zmiany regulacyjne kształtują krajobraz rynku. Pomimo znacznej zmienności cen, rynek kryptowalut oferuje możliwości handlowe dla inwestorów tolerujących ryzyko.

Analitycznie, analiza techniczna obejmuje analizę wykresów pod kątem trendów, podczas gdy analiza fundamentalna ocenia wewnętrzną wartość w oparciu o technologię, przypadki użycia, zespół i społeczność. Analiza nastrojów mierzy opinię publiczną, a analizy ekosystemowe i regulacyjne oferują wgląd. 

Ciągła ewolucja rynku wymaga ciągłych badań i czujności w celu podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Czynniki wpływające na ceny kryptowalut

Kilka kluczowych czynników kształtuje zmienność rynku kryptowalut. Rynkowa dynamika podaży i popytu napędza wahania cen, a zwiększona adopcja zwiększa popyt i podnosi ceny. 

Zmiany regulacyjne odgrywają istotną rolę w przyciąganiu lub odstraszaniu inwestorów instytucjonalnych w oparciu o przepisy. Postęp technologiczny może podnieść ceny dzięki innowacjom lub obniżyć je z powodu obaw o bezpieczeństwo. Wiadomości i wydarzenia, pozytywne lub negatywne, znacząco wpływają na nastroje i ceny.

Spekulacje i szum mogą prowadzić do krótkoterminowych wzrostów bez fundamentalnego wsparcia. Duzi posiadacze (wieloryby) wpływają na ceny poprzez znaczące transakcje, a psychologia rynku, napędzana emocjami takimi jak strach i chciwość, również odgrywa rolę.

Te wzajemnie powiązane czynniki sprawiają, że trudno jest przewidzieć ich wspólny wpływ na ceny kryptowalut.

Podstawy handlu kryptowalutami

Aby skutecznie poruszać się po rynku, zapoznaj się z podstawami podstawowych zasad handlu kryptowalutami :

 • Struktura i dynamika rynku: Rynki kryptowalut są zdecentralizowane, działając w sieci peer-to-peer bez pośredników. Choć są odporne na cenzurę, zwiększa to złożoność dla traderów.
 • Zmienność i ryzyko: Ceny kryptowalut są bardzo zmienne, oferując możliwości zysku, ale także stwarzając ryzyko znacznych strat. Zarządzaj ekspozycją na ryzyko i zrozum wpływ zmienności przed wejściem na rynek.
 • Giełdy i portfele: Giełdy ułatwiają kupno, sprzedaż, obstawianie i handel kryptowalutami, podczas gdy portfele przechowują niezbędne klucze prywatne do dostępu do aktywów i zarządzania nimi.
 • Rodzaje zleceń i ich realizacja: Zlecenia rynkowe zawierają transakcje po bieżącej cenie rynkowej, zlecenia z limitem ustalają granice cenowe, a zlecenia stop-loss automatycznie sprzedają na wcześniej określonych poziomach, aby ograniczyć straty.
 • Analiza techniczna i fundamentalna: Analiza techniczna bada historyczne wykresy cen, podczas gdy analiza fundamentalna ocenia wewnętrzną wartość kryptowaluty w oparciu o technologię, przypadki użycia, zespół i społeczność.
 • Dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem: Zmniejsz ryzyko, dywersyfikując swój portfel kryptowalut w różnych projektach i stosując strategie zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss i określanie wielkości pozycji.
 • Ciągła nauka i badania: Bądź na bieżąco z trendami rynkowymi, wiadomościami i wydarzeniami poprzez regularne czytanie, uczestnictwo w webinarach i nawiązywanie kontaktów w celu udoskonalenia strategii handlowych.
 • Zacznij od małych i stopniowo zwiększaj: Jako początkujący, zacznij od małych inwestycji, stopniowo zwiększając kapitał handlowy wraz z doświadczeniem, aby zarządzać ryzykiem i unikać emocjonalnych decyzji.

Zrozumienie opłat i kosztów

Opłaty za transakcje kryptowalutowe, pobierane przez górników, różnią się w zależności od przeciążenia sieci i pożądanej szybkości transakcji. Giełdy nakładają opłaty za transakcje, depozyty, wypłaty, transakcje z depozytem zabezpieczającym i przechowywanie w chłodni. Portfele mogą pobierać opłaty za transakcje, wypłaty, staking lub pożyczki. Niektóre z nich oferują darmowe usługi, podczas gdy inne pobierają opłaty procentowe lub ryczałtowe. Istnieją ukryte opłaty, takie jak marże lub spready; porównanie platform zapewnia optymalne oferty.

Jak handlować kryptowalutami dla początkujących.

Jak handlować kryptowalutami?

Inwestowanie w kryptowaluty dla początkujących wymaga zrozumienia kluczowych aspektów rynkowych i podstaw handlu. Ta sekcja poprowadzi Cię przez podstawowe tematy, takie jak struktura rynku, giełdy, typy zleceń i techniki analizy, przygotowując Cię do poruszania się po zawiłościach handlu kryptowalutami.

 1. Wybór giełdy kryptowalut: Pierwszym krokiem jest wybór giełdy kryptowalut. Dostępnych jest wiele różnych giełd, dlatego ważne jest, aby znaleźć taką, która cieszy się dobrą reputacją, jest bezpieczna i oferuje kryptowaluty, którymi chcesz handlować. Niektóre popularne giełdy to Coinbase, Binance i Kraken.
 2. Tworzenie konta: Po wybraniu giełdy należy utworzyć konto. Zazwyczaj wymaga to podania imienia i nazwiska, adresu e-mail i hasła. Niektóre giełdy mogą wymagać weryfikacji tożsamości poprzez dostarczenie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub innej dokumentacji.
 3. Depozyt środków: Zanim będziesz mógł rozpocząć handel, będziesz musiał zdeponować środki na swoim koncie. Większość giełd akceptuje depozyty w walutach fiducjarnych, takich jak dolary amerykańskie, euro lub jeny japońskie. Giełdy akceptują również depozyty w kryptowalutach.
 4. Wybierz parę handlową: Para handlowa to para kryptowalut, którymi można handlować względem siebie. Na przykład para handlowa BTC/USD oznacza, że możesz kupić Bitcoin za dolary amerykańskie i sprzedać Bitcoin za dolary amerykańskie.
 5. Złożenie zamówienia: Istnieją dwa główne rodzaje zleceń: zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem ceny. Zlecenia rynkowe są realizowane natychmiast po bieżącej cenie rynkowej. Zlecenia z limitem określają cenę, po której chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę. Twoje zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa osiągnie cenę limitu.
 6. Zarządzaj swoimi transakcjami: Po złożeniu zlecenia musisz monitorować swoje transakcje i zarządzać ryzykiem. Może to obejmować ustawienie zleceń stop-loss, aby automatycznie sprzedać kryptowalutę, jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu.
 7. Nadążaj za nowościami rynkowymi: Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, więc śledzenie wiadomości i wydarzeń rynkowych jest niezbędne. Pomoże ci to podejmować świadome decyzje handlowe i uniknąć kosztownych błędów.

Ostatnie słowa na temat handlu kryptowalutami

Ostrożne podejście do handlu kryptowalutami jest niezbędne ze względu na jego złożoność i zmienność. Priorytetem jest zrozumienie dynamiki rynku, ryzyka, giełd, portfeli, rodzajów zleceń, technik analizy i ciągłego uczenia się. Rozpocznij od małych inwestycji, stopniowo zwiększając je wraz ze wzrostem doświadczenia i unikaj emocjonalnych decyzji. 

Dywersyfikuj portfele, aby ograniczyć ryzyko, zrozumieć i zminimalizować opłaty transakcyjne oraz być na bieżąco z ukrytymi kosztami. Kluczowe znaczenie mają ciągłe badania i uczenie się, bycie na bieżąco dzięki artykułom, webinarom i nawiązywaniu kontaktów.

Pytanie o handel kryptowalutami

Czy handel kryptowalutami jest dobry dla początkujących?

Handel kryptowalutami dla początkujących może być lukratywny, ale wiąże się z ryzykiem. Jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje możliwość utraty pieniędzy. Zanim zaczniesz handlować kryptowalutami, ważne jest, aby przeprowadzić badania i zrozumieć związane z tym ryzyko.

Jaka jest minimalna kwota, aby rozpocząć handel kryptowalutami?

Nie jest wymagana minimalna kwota, aby rozpocząć handel kryptowalutami, ale będziesz musiał wziąć pod uwagę opłaty związane z handlem i potencjalne straty. Niezbędne jest również solidne zrozumienie rynku przed rozpoczęciem inwestowania.

Czy day trading kryptowalut jest tego wart?

Czy day trading kryptowalut jest tego wart? Day trading to strategia wysokiego ryzyka, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w krótkim okresie czasu. Może to być sposób na osiągnięcie szybkich zysków, ale jest również bardzo zmienny i możesz stracić dużo pieniędzy, jeśli nie będziesz ostrożny.

Która kryptowaluta jest najlepsza do day tradingu?

Nie ma jednej „najlepszej” kryptowaluty do day tradingu. Niektóre kryptowaluty są jednak bardziej zmienne niż inne i mogą lepiej nadawać się do tego rodzaju handlu.

Czy można zarobić 100 USD dziennie na kryptowalutach?

Zarobienie 100 USD dziennie na kryptowalutach jest możliwe, ale wymaga pracy. Będziesz musiał posiadać duże umiejętności i doświadczenie, a także będziesz musiał być w stanie ostrożnie zarządzać ryzykiem.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject