Nowa zasada Krakena: Ujawnianie własności dla samodzielnych portfeli kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Kraken, znana giełda kryptowalut z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, znana ze swojego zaangażowania w bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, wzmacnia swój nadzór nad transakcjami portfeli samoobsługowych. Giełda ogłosiła zamiar zwiększenia kontroli nad transakcjami obejmującymi portfele self-custody, które nawiązały kontakt z adresami giełdy w Wielkiej Brytanii.

Decyzja ta, ujawniona w wiadomości e-mail udostępnionej na X przez Jamesa Van Stratena, szanowanego analityka w Cryptoslate, podkreśla zaangażowanie Krakena w przejrzystość i przestrzeganie przepisów.

Zgodnie z e-mailem wysłanym do nieujawnionego odbiorcy, Kraken powołuje się na brytyjskie przepisy nakazujące utrzymywanie aktualnych i wyczerpujących informacji o klientach, w szczególności dotyczących ich aktywności na kontach z portfelami typu self-custody. Portfele te, w których wyłączna własność i kontrola kluczy prywatnych spoczywa na właścicielu, stanowią wyjątkowe wyzwanie pod względem zgodności i bezpieczeństwa.

Wiadomość e-mail, zweryfikowana jako autentyczna, określa wymóg Krakena dotyczący weryfikacji własności portfeli self-custody zaangażowanych w transakcje z giełdą. I odwrotnie, jeśli te portfele self-custody nie są pod bezpośrednią kontrolą klienta, Kraken wymaga ujawnienia nazwisk i adresów zamieszkania osób zarządzających tymi portfelami.

Ponadto giełda wyznaczyła termin 13 lutego na przekazanie tych informacji. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje zablokowanie wspomnianego konta, skutecznie służąc jako ultimatum dla niezidentyfikowanego klienta.

Komentarz Van Stratena w tej sprawie podkreśla obawy dotyczące wkraczania środków nadzoru w Wielkiej Brytanii. Związany z kryptowalutami prawnik Cris Carrascosa powtarza te nastroje, wskazując na potencjalne rozszerzenie takich przepisów w całej Unii Europejskiej (UE), które mają wejść w życie od 30 grudnia następnego roku.

Ten krajobraz regulacyjny, zawarty w rozporządzeniu (UE) 2023/1113, powszechnie znanym jako rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych (TFR), ustanawia jednolite wymogi dotyczące danych dla transakcji ułatwianych przez usługodawców w UE.
Wdrożenie takich środków podkreśla wysiłki regulacyjne mające na celu zwiększenie przejrzystości i ograniczenie ryzyka związanego z transakcjami kryptowalutowymi w całym europejskim krajobrazie gospodarczym.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject