Departament Skarbu USA wzywa Kongres do walki z przestępczością kryptowalutową

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Amerykański urzędnik skarbowy wyraził głębokie obawy dotyczące nikczemnego wykorzystania kryptowalut w ułatwianiu nielegalnej działalności finansowej podczas sesji z Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Chcąc wzmocnić swoje wysiłki przeciwko złośliwym podmiotom, urzędnik opowiedział się za zwiększeniem ich autorytetu. Obawy te zostały podkreślone w zeznaniach złożonych przed kluczowym przesłuchaniem kongresowym zaplanowanym na 14 lutego.

W salach agencji rozbrzmiewa głośne wezwanie do stworzenia solidniejszych ram prawnych i ulepszonych mechanizmów wsparcia, aby skutecznie zwalczać pojawiające się wyzwania. Brian Nelson, pełniący funkcję podsekretarza skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, podkreślił ten apel w swoim skrupulatnie przygotowanym oświadczeniu przygotowanym na wspomniane dochodzenie kongresowe w sprawie terroryzmu i przestępstw związanych z kryptowalutą.

Beznamiętny apel Nelsona znajduje oddźwięk wśród rosnącego zainteresowania ze strony waszyngtońskich decydentów politycznych, w tym przede wszystkim senator Elizabeth Warren, która żarliwie broniła proponowanych przez siebie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa Digital Asset Anti-Money Laundering Act (DAAMLA), którą senator Warren ponownie wprowadziła do Senatu USA w lipcu 2023 r., ma na celu bezpośrednie ograniczenie nielegalnego wykorzystywania aktywów kryptograficznych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Uznając dziesięcioletnie zaangażowanie Departamentu Skarbu w opracowanie ram mających na celu udaremnienie finansowania terroryzmu, Nelson powtórzył konieczność jednoczesnego wspierania odpowiedzialnych innowacji. Zostało to powtórzone w jego wcześniej przygotowanych zeznaniach.

Co więcej, arsenał Skarbu Państwa nie jest całkowicie pozbawiony narzędzi do radzenia sobie z takimi kwestiami. Środki takie jak pociąganie do odpowiedzialności firm nieprzestrzegających przepisów na mocy ustawy o tajemnicy bankowej odegrały kluczową rolę. Ustawa ta nakłada rygorystyczne obowiązki na instytucje finansowe, mające na celu powstrzymanie prania pieniędzy i powiązanych przestępstw finansowych. Nelson powiedział:

“… aby wykorzenić nielegalne finansowanie przez graczy na rynkach aktywów wirtualnych i forach, potrzebujemy dodatkowych narzędzi i zasobów. Dlatego też jesteśmy chętni do współpracy z Kongresem w celu przyjęcia zdroworozsądkowych reform, które zaktualizują nasze narzędzia i organy, aby dostosować je do zmieniających się wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj”.

Chcąc wzmocnić swoje możliwości, Departament Skarbu zaproponował ustawodawcom w 2023 r. sugestie, opowiadając się za rozszerzeniem uprawnień, w tym wprowadzeniem nowych mechanizmów sankcji dostosowanych do sfery kryptowalut. Dodatkowo podkreślono zwiększony nadzór nad stablecoinami, choć nie wspomniano o tym wprost w zeznaniach Nelsona.

Uwagi Nelsona pojawiają się na gorąco po niedawnym wydaniu przez Departament Skarbu Krajowej Oceny Ryzyka 2024 w zakresie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji. W ocenach tych określono zbliżające się zagrożenia i ryzyko związane z nielegalnym finansowaniem w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kryptowalut. Warto zauważyć, że podczas gdy tradycyjna gotówka pozostaje głównym medium do prania narkotyków, obserwuje się wzrost liczby wrogich podmiotów uciekających się do wirtualnych aktywów.

W tym kontekście panel Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów zajmujący się aktywami cyfrowymi jest gotowy do zwołania specjalnego przesłuchania w dniu 15 lutego, poświęconego wyłącznie wzajemnemu oddziaływaniu między kryptowalutą a nielegalną działalnością, sygnalizując wspólny wysiłek, aby stawić czoła tym rosnącym wyzwaniom.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject