Czym są kontrakty terminowe typu Perpetual Futures?

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

⚡️ Czym są kryptowaluty ftx perpetual futures?

Kontrakty wieczyste są często oferowane przez giełdy instrumentów pochodnych kryptowalut i funkcjonują podobnie jak kontrakty terminowe ❕agencje.

⚡️ Jak długo można trzymać Binance perpetual futures?

Kontrakt elastyczny to rodzaj kontraktu terminowego, który nie ma daty wygaśnięcia, w przeciwieństwie do tradycyjnej formy futures. W rezultacie możesz trzymać inwestycję otwartą tak długo, jak chcesz.

⚡️ Co się dzieje, gdy kontrakt futures wygasa?

Kiedy kontrakt futures dobiega końca, izba rozliczeniowa łączy posiadacza długiej pozycji z właścicielem krótkiej. Aktywo bazowe zostaje przeniesione z pozycji krótkiej na długą.

⚡️ Czy futures są opłacalne?

Futures są instrumentem finansowym, który pozwala inwestorom zyskać na przewidywanych wahaniach cen ropy. Ponieważ obraca się nimi przy dziesięciokrotnie większym ryzyku niż typowymi akcjami, może je nabyć każdy inwestor z minimalnym kapitałem i raczej niestabilnym doświadczeniem handlowym. Ponadto, ceny futures mają tendencję do większych wahań niż kursy gotówkowe lub spot.

Wieczysty kontrakt typu inverse swap

Perpetual swaptions to rodzaj instrumentu handlu instrumentami pochodnymi, który w ostatnich latach stał się coraz bardziej popularny wśród traderów kryptowalut, a dzienny wolumen transakcji zbliża się do 180 miliardów dolarów.

Futures wieczyste
Czym jest umowa bezterminowa?

Perpetual swaps, które zostały wprowadzone 13 maja 2016 r., pozwalają inwestorom na złożenie bardzo małego depozytu i otwarcie znaczących pozycji w kryptowalucie. Wiele osób jest kuszonych do ich wykorzystania ze względu na potencjał ogromnych zysków na małych ruchach, ale istnieje również znaczne niebezpieczeństwo związane z tak ogromnymi wypłatami.

Jak długo można trzymać otwarty kontrakt futures?
Jaka jest różnica między kontraktem wieczystym a kontraktem terminowym?

Czym są pochodne kryptowalut i jak można je wykorzystać?

Instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, które reprezentują wartość aktywów bazowych.

Swapy otwarte, podobnie jak inne rodzaje instrumentów pochodnych, takich jak futures i opcje, pozwalają na obstawianie wartości towaru w czasie obowiązywania kontraktu.

Czy perpetual futures są niebezpieczne?
Czy kontrakty terminowe ftx perpetual wygasają?

Kontrakt terminowy to instrument finansowy, który pozwala inwestorom obstawiać przyszłą cenę kryptowaluty, zobowiązując się do zakupu lub sprzedaży aktywa w określonym dniu i cenie. Opcje, z drugiej strony, dają ich nabywcy opcję, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie w określonym dniu.

Handlowcy wykorzystują instrumenty pochodne kryptowalut, aby czerpać zyski z wahań cen aktywów cyfrowych bez podejmowania ryzyka bezpieczeństwa lub subtelności związanych z kryptowalutami.

Czy perpetual futures są halal?
Jak handlować umową bezterminową?

Możesz kupić aktywo na giełdzie lub handlować produktem pochodnym powiązanym z ceną waluty cyfrowej jako trader zainteresowany obstawianiem wartości aktywów kryptowalutowych. Kupno kryptowalut to proces w tej pierwszej sytuacji.

Innymi słowy, kiedy kupujesz aktywa cyfrowe na giełdzie, musisz otrzymać natychmiastową dostawę ilości zakupionych aktywów cyfrowych i zachować je do momentu sprzedaży z zyskiem lub stratą. Jest to również określane jako handel na miejscu.

perpetual swap znaczenie
Co to jest opcja wieczysta?

Handel instrumentami pochodnymi kryptowalut, z drugiej strony, nie wymaga od inwestora posiadania jakichkolwiek aktywów. Zamiast trzymać prawdziwe rzeczy, handlowcy instrumentów pochodnych po prostu kupują i sprzedają kontrakty cyfrowe.

Czym są kontrakty futures i jak działają?

Kontrakt futures to umowa finansowa pomiędzy dwiema osobami, dotycząca sprzedaży i zakupu aktywów po określonej cenie w przyszłości. Mówiąc inaczej, kontrakty futures umożliwiają dwóm stronom uzgodnienie ceny, po której będą handlować aktywem w przyszłości.

ftx perpetual futures
Czy kontrakty futures są podobne do opcji?

Chociaż długość przyszłych kontraktów jest różna, każdy kontrakt ma z góry ustaloną datę rozliczenia. Innymi słowy, zanim dwie strony będą mogły zawrzeć umowę futures na kryptowaluty, muszą uzgodnić, kiedy umowa zostanie zamknięta.

Kontrakt futures na Bitcoina, na przykład, ma czas trwania trzech miesięcy od daty jego wystawienia.

Czym są kontrakty futures na kryptowaluty i jak działają?

Załóżmy, że bitcoin ma cenę 40 000 USD, a Alice, traderka instrumentów pochodnych na kryptowaluty, wierzy, że do kwietnia jego wartość wzrośnie.

Jest w stanie zagrać na tej szansie, zawierając kontrakt ze zrozumieniem, że będzie w stanie nabyć $1 BTC za $40.000 miesięcznie. Wszystko, co musi teraz zrobić, to otworzyć kontrakty futures na bitcoina, które zbiorczo demonstrują jej obietnicę zapłacenia 40 000 dolarów za 1 BTC w przyszłym miesiącu, niezależnie od tego, jak bardzo cena na rynku spot

perpetual inverse swap
Przewodnik po umowach bezterminowych

Po drugiej stronie tego targu Bob uważa, że cena bitcoina spadnie poniżej 40 000 USD w dniu rozliczenia. W przyszłym miesiącu sprzeda Alice kontrakty o wartości 40 000 dolarów. Mówiąc inaczej, podczas gdy Alice “pininguje” za bitcoinami, Bob je “shortuje”.

Bot do handlu kryptowalutami: Co robią, jak działają i najlepsze opcje dla Ciebie

Załóżmy, że cena bitcoina wzrośnie do 45 000 USD w dniu wygaśnięcia kontraktu, a Alicja osiągnie zysk w wysokości 5000 USD, ponieważ nabędzie BTC od Boba z dyskontem. W scenariuszu, w którym cena bitcoina spadła poniżej 40 000 USD w dniu rozliczenia, Alicja musiałaby kupić bitcoin od Boba po cenie wyższej niż obecne ceny rynkowe, co spowodowałoby stratę w wysokości 5000 USD.

Czym są kontrakty terminowe typu perpetual futures?
Co to jest bezterminowy kontrakt terminowy?

Warto również zauważyć, że ponieważ perpetual swaps są rozliczane gotówkowo, nie ma potrzeby, aby Alicja i Bob posiadali jakiekolwiek bitcoiny. Wszystko, co muszą zrobić, to otworzyć pozycję i czekać na ruch ceny.

Czym są swapy otwarte i jak działają?

Otwarty swap jest podobny do kontraktu futures, ponieważ pozwala inwestorom obstawiać przyszłe wzrosty cen kryptowalut. Główną różnicą jest to, że w przeciwieństwie do normalnego kontraktu terminowego, swapy otwarte nie mają daty końcowej.

Perpetual futures - jak to działa?
Jaka jest praktyczna różnica między kontraktem otwartym a kontraktem terminowym?

Wcześniej, inwestorzy musieli regularnie zamykać i ponownie otwierać długą lub krótką pozycję, aby utrzymać tę samą ekspozycję. Innymi słowy, eliminuje to potrzebę ciągłego powtarzania długiej lub krótkiej transakcji. W rezultacie, kontrakty bezterminowe muszą być wyceniane w stosunku do cen spot ich aktywów bazowych. Ponieważ ceny futures zbliżają się do siebie w miarę zbliżania się terminu rozliczenia, mówi się, że swapy bezterminowe mają “odwrotny związek” z cenami spot.

Kontrakt futures wieczysty
Swapy wieczyste

Przykładem jest mechanizm stopy finansowania, który jest wykorzystywany przez giełdy do powiązania ceny perpetual swapów. System ten równoważy krótkie i długie pozycje perpetual swapów poprzez zachęcanie lub zakazanie ich. Traktuj to jako zniżkę lub opłatę, która pomaga zrównoważyć ogólne zainteresowanie krótkimi i długimi stronami kontraktów bezterminowych.

Co to jest otwarty kontrakt swapowy?
Czym są kontrakty futures?

Jak działają kursy walut?

Mechanizm stopy finansowania utrzymuje wycenę wieczystych kontraktów futures w zgodzie z wartościami rynkowymi aktywów bazowych, które śledzą, zapewniając, że wartość wieczystego kontraktu swap jest równa lub mniejsza niż wartość bitcoina w ciągu dnia.

Czym są instrumenty pochodne na kryptowaluty?
Kontrakt terminowy na kryptowaluty

Stopa finansowania to różnica między stopami procentowymi pozycji długich i krótkich. Jeśli jest więcej shortów niż longów, stopa finansowania będzie dodatnia, co oznacza, że longi będą musiały zapłacić opłatę shortom.

najbardziej zmiennych kryptowalut

Giełdy zazwyczaj opierają się na wskaźniku fluktuacji cen, aby zdecydować, czy długi lub krótki inwestor powinien zapłacić opłatę lub otrzymać zniżkę. Odnosimy się do stopy finansowania jako pozytywnej, gdy cena wieczystego swapu wyjaśniona jest większa niż cena spot bazowych aktywów cyfrowych.

Okres obowiązywania kwartalnego kontraktu futures
Swap jest w pewnym sensie podobny do kontraktu futures

Inwestorzy, którzy mają długą pozycję będą obciążeni niewielką opłatą przez tych, którzy sprzedają im kontrakt. Opłata ta jest używana do zapłaty odsetek, które trader jest winien za swoją krótką pozycję. Jeśli stopa finansowania jest ujemna, wtedy to shorty będą musiały zapłacić opłatę longom.

Kryptowaluty Shiba Inu w wiadomościach

Ujemna stopa finansowania jest związana z otwartym swapem, który handluje się poniżej ceny spot aktywów bazowych. Ci, którzy mają krótkie swapy otwarte, będą musieli zapłacić tym, którzy mają długie pozycje, jak w przykładzie powyżej.

Jak działają kontrakty futures na kryptowaluty?
Ceny otwartych kontraktów terminowych

Wszystko zależy od wielkości pozycji każdego tradera. Na przykład, jeśli stopa finansowania BTC/USD perpetual swap wynosi +0,010%, trader chcący otrzymać ten konkretny $40,000 perpetual swap będzie musiał zapłacić prowizję w wysokości $4 = ($40,000) x 0,010%. Prowizja za finansowanie jest wypłacana w określonych odstępach czasu. Na niektórych giełdach cykl finansowania jest egzekwowany co osiem godzin.

Jak działają kontrakty futures na kryptowaluty?
Nieokreślony swap handlowany poniżej ceny spot

Jak działają swapy otwarte?

Traderzy mogą nabywać bitcoiny, sprzedając sobie w przyszłości otwarte swapy z zyskiem. Alicja, na przykład, kupuje dwa BTC/USD perpetual swap z 80 000 USD zabezpieczenia. W rezultacie każdy BTC/USD perpetual swap jest wart 40 000 USD.

Jak działają otwarte kontrakty swap?
Okres finansowania

Alicja kupuje pewną liczbę perpetual swapów za 100 000 USD. Załóżmy, że ceny bitcoinów rosną systematycznie do 50 000 USD do końca miesiąca i Alicja decyduje się zamknąć swoją pozycję. Z każdego zakupionego perpetual swapu osiągnęłaby zysk w wysokości 10 000 USD. Jej całkowity zysk wyniósłby około 20 000 USD.

zysk = liczba perpetual swapów * (cena bieżąca – cena wejścia)

zysk = 2 * (50.000$ – 40.000$)

zysk = 20 000 USD

stopa finansowania jest dodatnia
Pozycje długie z tytułu perpetual swap

Ta kalkulacja nie uwzględnia zysków Alicji, które są przede wszystkim określane przez stopy finansowania. Płacone opłaty i dyskonto, które Alicja otrzymała w ramach próby powiązania perpetual swap z ceną spot bitcoina przez giełdę, określą dochód Alicji.

Alicja mogłaby również skorzystać z opcji elastyczności dostępnych dla handlowców z otwartymi swapami w celu zwiększenia przychodów. W tym celu może zakupić kontrakty bezterminowe za dwukrotność kwoty, którą początkowo przeznaczyła na ten cel.

ceny trzymania otwartych kontraktów terminowych
Jak działają swapy pochodne?

Jej dzisiejsze zabezpieczenie gotówkowe wynosi 160 000 USD (lub 4 BTC/USD perpetual swaps), podczas gdy wielkość jej pozycji wynosiłaby 160 000 USD (lub 4 BTC/USD perpetual swaps), gdyby wykorzystała jako zabezpieczenie firmowe. Alicja skorzystała w tym przypadku z podwójnej dźwigni finansowej.

Załóżmy, że cena zamknięcia każdego BTC/USD perpetual swap wynosi 50 000 USD, a ona sprzedaje, gdy tak się stanie. Jej zysk wyniesie około 40 000 USD, jeśli zamknie swoją pozycję, gdy każdy BTC/USD perpetual swap zostanie sprzedany za 50 000 USD.

zysk = 4 * (50.000$ – 40.000$)

zysk = 40.000$

Jak działa umowa swapowa?
Co się dzieje po zakończeniu zamiany?

Długotrwałe kontrakty terminowe

Co zaskakujące, niektóre giełdy zapewniają inwestorom do 125x dźwigni, aby zwiększyć zyski. Jednak wraz ze wzrostem zysków dźwignia zwiększa również straty. Jeśli cena perpetual swaps spadnie o 50% od ceny wyjściowej, po której Alicja nabyła je przy użyciu dźwigni 2x, będzie narażona na ryzyko likwidacji.

zysk = 4 * (20.000-40.000$)

strata = $80,000

Jak działa swap kredytowy?
Swapy: czym są i jak działają

Kiedy niezrealizowana strata inwestora jest równa jego zdeponowanemu depozytowi zabezpieczającemu, giełda automatycznie zamknie pozycję. W rezultacie cały depozyt zostanie utracony. Handel z użyciem depozytu zabezpieczającego i dźwigni wiąże się z dużym ryzykiem, którego nie powinni podejmować nowicjusze.

Rozumienie swapów na stopę procentową
Pytania inwestorów dotyczące swapów procentowych

Podczas gdy handel otwartymi kontraktami swapowymi jest potencjalnie bardzo niebezpieczny, są one intrygujące, ponieważ pozwalają inwestorom obstawiać krótkoterminowe lub długoterminowe wahania cen aktywów cyfrowych bez konieczności stosowania limitów czasowych. Kolejną zaletą otwartych swapów w stosunku do zwykłych umów SwapAgreements jest to, że możesz zyskać nawet podczas spadku wartości kryptowalut.

Niemniej jednak, inwestorom zaleca się zachowanie ostrożności i uzyskanie profesjonalnych wskazówek przed zainwestowaniem w kryptowaluty. Podczas handlu z otwartymi kontraktami swapowymi, inwestor może stracić wszystkie zainwestowane pieniądze, jeśli wykorzystana jest dźwignia.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject