Czym są automatycznie animatorzy rynku?

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

⚡️ Czy Robinhood jest animatorem rynku?

Kiedy handlujesz akcjami, ETF-ami i opcjami na Robinhood, nasze zlecenia są natychmiast wysyłane do animatorów rynku, którzy zazwyczaj oferują niższe ceny niż publiczne giełdy. Aby konkurować z giełdami, współpracujemy z animatorami rynku, którzy zapewniają zniżki dla firm brokerskich takich jak nasza.

⚡️ Czym jest DeFi w świecie kryptowalut?

Termin “Decentralized Financial” (lub po prostu DEFi) odnosi się do grupy technologii, których celem jest stworzenie nowego internetowego systemu finansowego, zastępującego dotychczasowych pośredników i mechanizmy zaufania, z wykorzystaniem blockchainów.

⚡️ Czym jest AMM i DEX?

Automatyczny animator rynku (AMM) to podstawowy protokół, który umożliwia funkcjonalność zdecentralizowanej wymiany (DEX), umożliwiając handel aktywami przy użyciu puli kryptowalut jako kontrahentów, a nie typowego rynku kupujących i sprzedających.

⚡️ Dlaczego Bitcoin nie jest DeFi?

Bitcoin jest rodzajem waluty cyfrowej, która działa na własnym blockchainie i funkcjonuje podobnie jak pieniądz fiat. DeFi, z drugiej strony, pozwala pożyczać, pożyczać i handlować kryptowalutami takimi jak Bitcoin, podobnie jak tradycyjne instytucje finansowe, takie jak banki.

Był to pierwszy zdecentralizowany system, który z powodzeniem zastosował technologię automatycznego animatora rynku (AMM), gdy Uniswap zadebiutował w 2018 roku.

Podstawowym protokołem wszystkich zdecentralizowanych giełd (DEX) jest Automated Market Maker (AMM). DEX pozwalają użytkownikom handlować kryptowalutami bezpośrednio, bez potrzeby pośredników. Po prostu zdefiniowane, zautomatyzowani animatorzy rynku to zdecentralizowane mechanizmy handlowe, które znoszą wymóg scentralizowanych giełd i powiązanych technik animatorów rynku. Przyjrzymy się, jak działają AMM w tym artykule.

Jak działa automatyczny money maker?
Czym zajmuje się animator rynku?

Animatorzy rynku to ludzie, którzy tworzą rynki. Przyjrzyjmy się, kim są animatorzy rynku i co robią.

Jaka jest różnica między market makerem a order takerem?

Animator rynku ułatwia inwestorom uzyskanie płynności dla ich par handlowych na scentralizowanych giełdach. Centralna giełda śledzi transakcje i oferuje zautomatyzowany mechanizm dopasowania kupna i sprzedaży. Mówiąc inaczej, kiedy trader A chce nabyć 1 BTC za 34 000 USD, giełda gwarantuje, że trader B będzie gotowy do sprzedaży 1 BTC po tej samej cenie.

Co to jest Coinbase automated market maker?
Co to jest AMM?

Co zatem w sytuacji, gdy giełda nie jest w stanie od razu odkryć odpowiednich dopasowań dla zleceń kupna i sprzedaży?

W takim przypadku płynność aktywów określamy jako ograniczoną.

Termin płynność jest często używany do opisania łatwości, z jaką aktywa mogą być kupowane i sprzedawane. Wysoka płynność oznacza, że rynek jest aktywny, z wieloma kupującymi i sprzedającymi dany składnik aktywów. Niska płynność wskazuje na mniejszą aktywność i utrudnia nabywanie i sprzedawanie aktywów.

Dlaczego potrzebujemy AMM?
Kim są najwięksi twórcy rynku?

Poślizg, gdy występuje, jest zazwyczaj spowodowany brakiem płynności. Innymi słowy, cena aktywa w momencie transakcji zmienia się znacząco przed jej zakończeniem. Często zdarza się to na niestabilnych rynkach, takich jak kryptowaluty. W rezultacie giełdy muszą szybko realizować transakcje, aby zminimalizować poślizg cenowy.

Z drugiej strony, scentralizowane giełdy wymagają wykwalifikowanych traderów lub instytucji finansowych do zapewnienia płynności dla par handlowych w celu stworzenia elastycznego systemu handlowego. Te instytucje finansowe ustalają wiele zleceń kupna i sprzedaży, aby dopasować zlecenia inwestorów detalicznych. Dzięki temu giełda może zagwarantować, że kontrahenci są zawsze dostępni dla wszystkich transakcji. W tym systemie dostawcy płynności przyjmują rolę animatorów rynku. Animatorzy rynku, innymi słowy, wspomagają procesy wymagane do zapewnienia płynności parom handlowym.

Czy UniSwap jest AMM?
Jak zostać animatorem rynku bitcoinów?

Jaka jest definicja animatora rynku?

DEX to zdecentralizowane giełdy, których celem jest zminimalizowanie wszystkich pośredników obecnych w handlu kryptowalutami. Nie wspierają technologii dopasowywania zleceń ani infrastruktury powierniczej (gdzie giełda przechowuje wszystkie klucze prywatne portfeli). W rezultacie DEX zachęca do autonomii, aby użytkownicy mogli angażować się w transakcje bezpośrednio z portfeli non-castodial (portfele, w których

DEX zastępuje również systemy dopasowania zamówień i księgi zamówień samodzielnymi protokołami zwanymi AMM. Technologie te wykorzystują inteligentne kontrakty – samowykonujące się programy komputerowe – do wyceny aktywów cyfrowych i zapewnienia płynności. W tym przypadku protokół gromadzi płynność w inteligentnych kontraktach. Użytkownicy nie handlują technicznie przeciwko innym stronom; zamiast tego handlują płynnością uwięzioną w inteligentnych kontraktach.

Kim są największe giełdy kryptowalut?
Czym jest automatyczny animator rynku (AMM)?

Jak działają automatyczni animatorzy rynku (AMM)?

Aby zrozumieć, jak działają AMM, musimy najpierw zrozumieć pojęcie księgi zamówień. Księga zleceń jest cyfrową księgą, która śledzi wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży dla danego składnika aktywów, uporządkowane według poziomu cen. Kiedy animator rynku na scentralizowanej giełdzie składa zlecenie kupna lub sprzedaży, efektywnie tworzy wpis do księgi zamówień.

Każdy, nie tylko animatorzy rynku, może wspomóc te pule poprzez wniesienie aktywów z puli. Jeśli chcesz zaoferować płynność do puli ETH/USDT, na przykład, musisz dostarczyć pewną z góry ustaloną proporcję ETH do USDT.

Co to jest automatyczny animator rynku?
Czym zajmuje się animator rynku?

W celu utrzymania jak najbardziej spójnej równowagi aktywów w pulach płynności i wyeliminowania różnic cenowych pomiędzy aktywami w pulach, AMM stosują z góry ustalone formuły matematyczne. Na przykład firma Uniswap stosuje prosty wzór x*y=k w celu ustalenia matematycznej relacji między określonymi aktywami przechowywanymi w pulach płynności.

Metoda ta jest często stosowana w przypadkach, gdy proporcje dwóch aktywów, które chcesz porównać, są znane. Na przykład giełda używa tej formuły, aby pokazać, jak zmienia się wartość pewnego aktywa w stosunku do innego. W naszym przykładzie x symbolizuje wartość aktywa A, y wartość aktywa B, a k jest stałą.

Jaka jest różnica między market makerem a traderem?
Kim są najwięksi animatorzy rynku?

Zasadniczo pule płynności Uniswap utrzymują stan, w którym iloczyn ceny A i ceny B jest zawsze równy tej samej liczbie.

Weźmy na przykład pulę płynności ETH/USDT. Kiedy traderzy kupują ETH, wnoszą do puli USDT i zabierają z niej ETH. Powoduje to zmniejszenie ilości Ethereum w puli, co skutkuje wzrostem ceny w celu wykonania pracy równoważącej x*y=k. Z kolei gdy do puli trafia więcej USDT, cena ETH spada, ponieważ w puli płynności jest więcej ETH.

Dla kogo pracuje animator rynku? Czym są ammy
Czy animatorzy rynku manipulują cenami akcji?

Kiedy w AMM dokonywane są duże zakupy i znaczna ilość tokenów jest usuwana lub dodawana do puli, mogą wystąpić znaczne różnice cenowe między aktywem w puli a jego wartością rynkową (ceną, po której jest przedmiotem obrotu na licznych giełdach.)Załóżmy jednak, że cena puli wynosi 2 500 USD. Cena rynkowa ETH może wynosić 3000 USD, ale jeśli ktoś dodał dużo ETH do puli, aby usunąć inną walutę, może być tak niska, jak 2 850 USD.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy w ogóle tworzyć pulę, rozważ to: jeśli na danej giełdzie jest wystarczająca płynność dla zleceń rynkowych i niewielkich wahań cen, będzie dużo miejsca na handel dużymi ilościami kryptowalut. Innymi słowy, ponieważ Ether jest zobowiązany do handlu z dyskontem w puli ze względu na możliwości arbitrażu

Czy Robinhood jest animatorem rynku?
Czy animatorzy rynku handlują przeciwko Tobie?

Traderzy arbitrażowi są chętni do aktywów, które handlują z dyskontem w pulach płynności i kupują je, dopóki cena aktywów nie wróci do ich wartości rynkowej.

Na przykład, jeśli cena ETH w puli płynności spada w porównaniu z jego kursem wymiany na innych giełdach, handlowcy arbitrażowi mogą zyskać, kupując ETH w puli po niższej cenie i sprzedając go za wyższą kwotę na giełdach zewnętrznych. Cena ETH w puli będzie stopniowo odzyskiwać, dopóki nie dopasuje się do normalnego kursu rynkowego z każdą transakcją.

Jak animatorzy rynku zarabiają na spreadach?
Czy animatorzy rynku mogą widzieć zlecenia stop?

Na zakończenie warto zauważyć, że x*y=k z Uniswap jest tylko jedną z formuł matematycznych wykorzystywanych przez AMM dzisiaj. Na przykład Balancer zatrudnia znacznie bardziej złożony rodzaj matematycznego połączenia, aby umożliwić użytkownikom połączenie do 8 aktywów cyfrowych w jedną pulę płynności. Curve, z drugiej strony, wykorzystuje krzywą do stabilizacji ceny swoich aktywów syntetycznych.

Z tego powodu ważne jest, aby zrozumieć, że każdy AMM ma swój własny zestaw zasad i dziwactw, które musisz być świadomy przed rozpoczęciem handlu. Innymi słowy, nie wkładaj wszystkich swoich jaj do jednego koszyka!

Definicja animatora rynku
Znaczenie animatora rynku

Znaczenie dostawców płynności w AMM

AMM, podobnie jak inne automatyczne systemy handlowe, wymaga płynności do działania. Niedofinansowanie puli jest podatne na poślizg. Użytkownicy są zachęcani do wpłacania aktywów cyfrowych do puli płynności, aby inni mogli nimi handlować w celu zminimalizowania poślizgu.

Celem puli jest zapewnienie bezpieczeństwa dla traderów, którym brakuje środków. Jako sposób na zachęcenie dostawców płynności (LP) do utrzymywania puli, otrzymają oni część opłat płaconych od transakcji w niej przetwarzanych. Mówiąc inaczej, jeśli Twój depozyt stanowi 1% płynności uwięzionej w puli, zarobisz około 0,25% z pobranych opłat transakcyjnych.

Jak działa automatyczny animator rynku?
Jak działa amm definicja kryptowaluta Dex?

Z kolei AMM-y dają tokeny zarządzania LP i handlowcom. Token zarządzający ma na celu umożliwienie właścicielowi głosu w administracji i rozwoju protokołu AMM.

AMM ma kilka możliwości zbioru.

Oprócz opisanych powyżej zachęt, LP mogą również korzystać z możliwości wzrostu stóp zwrotu, które obiecują zwiększenie ich zarobków. Aby skorzystać z tej korzyści, wystarczy zdeponować odpowiedni stosunek aktywów cyfrowych do puli płynności protokołu AMM. Po potwierdzeniu depozytu, protokół AMM wyśle Ci tokeny LP. W niektórych przypadkach możesz następnie zdeponować – lub “zainwestować” – ten token w oddzielny protokół pożyczkowy i zarobić dodatkowe odsetki.

Co to jest automatycznego animatora rynku amm definicja kryptowalut )?
Jak animatorzy rynku tworzą rynek?

W ten sposób możesz zoptymalizować swoje zarobki, korzystając z interoperacyjności lub kompatybilności zdecentralizowanych protokołów finansowych (DeFi). Jednak aby wycofać swoje środki z pierwotnej puli płynności, będziesz musiał wymienić token dostawcy płynności na gotówkę.

Co oznacza posiadanie nieodwracalnej straty?

Czy animatorzy rynku manipulują cenami akcji?
Czy animatorzy rynku handlują przeciwko Tobie?

Utrata środków może być nie do odzyskania, gdy inwestujesz w pulę płynności. Dzieje się tak zawsze, gdy wskaźnik ceny połączonych aktywów ulega wahaniom. Gdy wskaźnik ceny połączonych aktywów odchyla się od kosztu inwestycji, LP automatycznie ponosi straty. Im większe jest przesunięcie ceny, tym więcej pieniędzy jest traconych. Pule płynnościowe o niskiej płynności są szczególnie podatne na ten rodzaj zmienności.

Czy animatorzy rynku tracą pieniądze?
Jak oszukać market makera?

Ponieważ jednak wskaźnik cen prawdopodobnie powróci do poprzedniego poziomu, strata ta jest tylko tymczasowa. Kiedy LP wycofuje konkretną gotówkę, zanim wskaźnik ceny powróci do pozycji początkowej, strata staje się trwała. Zauważ, że koszty transakcyjne i opłaty za umieszczenie tokena LP mogą czasami zrównoważyć takie straty.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject